#SearchTitle#

Vegetatiedaken bouwadvies

Vegetatiedaken, sedumdaken, groene daken. Voor daken met begroeiing worden veel verschillende namen gebruikt. De kern van een vegetatiedak is dat het is opgebouwd uit een laag vegetatie met daaronder een water- en dampdichte onderlaag.
Vegetatie bouwadvies

Voordelen vegetatiedak

Sedumdaken en vegetatiedaken zorgen niet alleen voor een aantrekkelijk beeld en een verbeterde leefomgeving maar hebben ook een warmte-isolerende en geluidsdempende werking. Daarnaast beschermt een sedumdak de onderliggende dakbedekking tegen weersinvloeden waardoor de levensduur van de dakbedekking wordt verlengd.

Vegetatie1

Sedumdaken en condensatie

Voor de waterdichting van vegetatiedaken worden altijd gesloten dakbedekkingsystemen met een hoge dampdiffusieweerstand toegepast. Bij geïsoleerde daken is een dampremmende laag noodzakelijk om inwendige condensatie te voorkomen. Dit is zeer vergelijkbaar met de opbouw van een gewoon plat dak. Het verschil tussen standaard platte daken en vegetatiedaken is de temperatuur bij de dakbedekking en de daar heersende luchtvochtigheid.

Bij een gewoon plat dak zal de temperatuur van de dakbedekking bij zonnig weer vaak boven de buitentemperatuur liggen. Dit is gunstig voor het damptransport naar binnen waardoor de constructie sneller zal drogen. De relatieve luchtvochtigheid boven de dakbedekking is gelijk aan de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving.

Bij vegetatiedaken is de dakbedekking afgeschermd van (zon)stralingsinvloeden waardoor de dakbedekking niet warmer wordt dan de omgevingstemperatuur. De relatieve luchtvochtigheid ter plaatse van de dakbedekking is vaak 100%. De lagere temperatuur en de hoge luchtvochtigheid hebben een negatieve invloed op het vochtgedrag van de constructie. Er condenseert meer en de droging verloopt veel langzamer dan bij gewone platte daken.

Vegetatie2

Advies Unilin dakbedekking

Bij vegetatiedaken of sedumdaken moet extra aandacht worden besteed aan het voorkomen van damptransport in de constructie. De toepassing van een dakelement met een dampremmende laag aan de onderzijde voldoet bij een vegetatiedak niet.

Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die gelden met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid, heeft Unilin onderstaande adviespunten opgesteld ten aanzien van vegetatiedaken.

Berekening constructie

Een vegetatiedak of sedumdak houdt een groot deel van de tijd een aanzienlijke hoeveelheid water vast. Houd bij het berekenen van de benodigde constructie voor vegetatiedaken dan ook rekening met een dak in verzadigde toestand. Veelal wordt dit vergeten en geeft men alleen het gewicht van het droge dakpakket op. Het gewicht van vegetatiedaken varieert enorm. Het begint bij ca. 80 kg/m2 en kan oplopen tot 350 kg/m2.

Losse dampremmende laag

Unilin dubbelschalige dakelementen bieden de ideale oplossing voor een vegetatiedak. Deze licht geïsoleerde dakplaten zonder dampremmende laag dienen als basis te worden aangebracht. Op de bouwplaats dient vervolgens op de elementen een losse dampremmende laag te worden gelegd. Let erop dat het dakoppervlak vlak, goed toegankelijk en zonder obstakels is. Breng de dampremmende folie zorgvuldig over het gehele dakvlak en goed sluitend aan.

Tweede laag isolatie en afwerking

Breng op de dampremmende folie een extra laag isolatie aan om ervoor te zorgen dat het dauwpunt verder naar boven wordt verplaatst. De benodigde dikte van de extra isolatie is afhankelijk van de R-waarde van het toegepaste dakelement en wordt voor elke opbouw met behulp van een berekening bepaald.

Breng op de tweede isolatielaag vervolgens de dakbedekking en de vegetatie aan. Deze opbouw is bouwfysisch gezien een veilige oplossing voor een sedumdak of vegetatiedak met weinig tot geen risico op inwendige condensatie in de elementen.

Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.