Frequently asked questions

Stel ons al je vragen, maar neem hier eerst een kijkje.

Categorieën

Plat dak

Kan ik Utherm Roof ook gebruiken voor de gevel of vloer?

Nee, onze isolatieproducten zijn alleen getest en gecertificeerd voor de toepassingen die we aanbevelen. Wanneer de isolatie op een andere manier wordt gebruikt, kunnen we geen productgaranties of technische ondersteuning bieden.

Hoeveel schroeven heb ik nodig om dakisolatie op mijn plat dak te bevestigen?

De verantwoordelijke dakdekker bepaalt het aantal en het type schroeven. Dat hangt af van het windgebied, de dakvorm, de hoogte van het gebouw, … De voorbeeldberekeningen in onze KOMO-attesten geven alvast een indicatie, maar de definitieve beslissing ligt bij de dakdekker.

Kan ik een terras installeren bovenop de PIR-isolatie van een plat dak?

Over het algemeen is een terras mogelijk dankzij de hoge druksterkte van de isolatieplaten. Vraag onze technische dienst gerust om dit na te rekenen! De isolatieplaten vertonen een vervorming van maximaal 10% bij een drukbelasting van 150 kPa. Om de grootte van de steunpunten van de terrassystemen te halen, leggen we zelf een maximaal toelaatbare belasting op van 3.000 kg/m².

Ik installeer zonnepanelen op mijn plat dak. Met welke brandeisen moet ik rekening houden?

Vanuit de bouwregelgeving gelden er geen andere of aanvullende brandeisen voor daken waarop een PV-installatie wordt aangebracht. Verzekeraars of andere belanghebbenden stellen wél regelmatig aanvullende eisen. Vragen ze een FM Approved dakopbouw? Dan is onze Utherm Roof L/LE PRO een goede oplossing. Worden er eisen gesteld rond de brandwerendheid van het dak? Dan moet je kijken naar de volledige dakconstructie (bouwkundig, constructief, doorvoeren, etc.). Doordat het type isolatie er maar een deeltje van is, kunnen we als leverancier hier doorgaans niet in adviseren. De vergelijkende brandtesten van Kiwa BDA Testing tonen het brandgedrag van een PV-installatie op verschillende daken. De tests werden zowel uitgevoerd op een dak met PIR-isolatie als op een dak dat met steenwol werd geïsoleerd. De opstelling met PIR blijkt minstens even goed te presteren, op sommige punten zelfs beter!

Wat zijn de voordelen van PIR isolatie voor platte daken?

De dunne isolatieplaten zijn vlot verwerkbaar. Het lichte gewicht zorgt dat PIR-isolatie makkelijk op een plat dak geplaatst kan worden. PIR-isolatie is drukvast en thermisch performant (lambdawaarde 0,022). PIR-isolatie laat toe om een plat dak brandveilig te isoleren. Je kunt de isolatie met diverse dakbedekkingen combineren.

Hellend dak

Kan ik een bitumen of kunststof dakbedekking rechtstreeks op een dakelement aanbrengen?

Nee, dit geeft een te groot risico op inwendige condensatie en bijhorende vochtschade in de dakelementen. Daarom adviseren we een ‘dubbele opbouw’ of PDH-systeem voor warme daken.

Kan ik schijfwerking realiseren met de elementen?

Dit hangt af van de geometrie van het dak en van het type element dat wordt toegepast. Met OS Easy Airtight en DS Easy Airtight is dit in principe mogelijk, maar de constructeur is altijd verantwoordelijk voor de berekeningen en het nemen van de noodzakelijke maatregelen. Een stabiele onderconstructie draagt uiteraard altijd onze voorkeur, zeker bij grotere gebouwen met grote spant- en staalconstructies.

Welke mogelijkheden heeft Unilin Insulation voor kopgeveloverstekken?

Dit is per type dakelement verschillend. Je vindt alle info in de verwerkingsvoorschriften per elementtype.

Hoe bouw ik een mossedumdak op met Unilin Insulation?

Zowel voor een plat als voor een hellend mossedumdak adviseren wij een ‘dubbele opbouw’. Dit PDH-systeem is van boven naar beneden opgebouwd uit: mossedumpakket, bitumineuze of kunststof dakbedekking, Utherm-isolatie met een Rd-waarde van ca. 4,0 m2K/W (of hoger), dampremmende laag met een sd-waarde van ten minste 125 m en licht-geïsoleerd dubbelschalig dakelement met een Rc-waarde van ca. 2,3 m2K/W. Zo is het warm dak bouwfysisch verantwoord opgebouwd én geniet je van alle voordelen van dakelementen.

Welke dakelementen zijn geschikt voor een horizontale toepassing?

Hiervoor zijn de dakelementen DS Easy Airtight en SW Easy Airtight het beste geschikt, afhankelijk van de gewenste overspanning. Bij horizontale overspanning moet je altijd een waterkerende, dampopen folie op de dakelementen aanbrengen. Vervolgens kun je de tengels op de schroefvaste bovenplaat van de elementen bevestigen. Is er een traditionele sporenkap? Wanneer de spoorafstand niet meer dan 650 mm bedraagt, kan aanvullend gekozen worden voor het element SW Light SK. Door dakpansgewijze onderlinge aansluiting van deze elementen is een waterkerende, dampopen folie niet noodzakelijk.

Kan ik de geluidsisolatie van het dak verbeteren met Roof Reno of Roof Reno Flex elementen op het bestaande dakbeschot?

Nee, de bijdrage van deze elementen aan de geluidsisolatie is verwaarloosbaar klein.

Kan ik dakelementen rechtstreeks op een eiken constructie bevestigen?

Jazeker, maar wij kunnen geen bevestigingsmiddelen meeleveren. Je hebt immers schroeven nodig uit RVS of met een speciale coating. Bovendien moet de eik ook worden voorgeboord.

Welke mogelijkheden heeft Unilin Insulation voor gootoverstekken?

Het maximale gootoverstek is verschillend per type element en elementdikte. Je vindt alle info in de verwerkingsvoorschriften en productbladen. De grootste gootoverstekken kunnen we realiseren met onze dakelementen met houten ribben: OS Easy Airtight en DS Easy Airtight. Verder zijn verschillende bewerkingen mogelijk zoals afschuinen, verjongen, doorstekende ribben, etc.

Kan ik mijn bestaand en geïsoleerd hellend dak aan de binnenzijde na-isoleren?

Ja, als het dak voldoet aan de volgende voorwaarden: In de bestaande dakopbouw mag geen dampremmende laag of ander sterk dampremmend product zijn verwerkt. Alle Opstalan- en Unilin Insulation-daken van vóór bouwjaar 2000 voldoen hier alvast aan. Het bestaande dak is bouwkundig in goede staat. Er mogen dus geen lekkages, geen houtrot of andere gebreken aanwezig zijn. Het dak is voorzien van een schubvormige, ventilerende dakbedekking zoals dakpannen of leien.

Ontdek meer
Kan ik een sparing uitzagen in de dakelementen zonder een ondersteuning te maken?

Je kunt een uitsparing uitzagen van maximaal 300 x 300 mm. Voor grotere maten is een ondersteuning nodig. Let op dat je geen houten ribben doorzaagt! Bij grotere sparingmaten moet een ondersteunende constructie (slapers en ravelingen) onder de elementen worden aangebracht.

Kan ik dakelementen rechtstreeks op een staalconstructie bevestigen?

Jazeker, maar wij kunnen geen bevestigingsmiddelen meeleveren aangezien er specifieke materialen nodig zijn. Bij stalen hoekkepers en kilkepers is meestal wel een houten oplegregel nodig om een vlak oplegvlak te maken voor de dakelementen.

Welke Rm-waarde kan ik gebruiken voor een rieten dak?

Op basis van NTA 8800 rekenen wij voor een rietpakket van 300 mm een Rm-waarde van 1,50 m2K/W. Er zijn recent verschillende onderzoeken gepubliceerd waarin hogere R-waarden worden geclaimd. Zolang NTA 8800 niet wordt aangepast volgens deze onderzoeken, houden wij hiermee geen rekening mee. Natuurlijk ben je vrij om deze waarden toch te gebruiken voor de isolatiewaarde van het onderdak, maar wij dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen. Ons advies is dus om het onderdak af te stemmen op een Rm-waarde van het riet van 1,50 m2K/W. Mocht het riet in de praktijk beter blijken te isoleren, dan heb je simpelweg een nog beter geïsoleerd dak en dus een lager energieverbruik.

Ontdek meer
Welke dakelementen kan ik combineren met een rieten dak?

Ga uit van een dakelement met een schroefvaste bovenplaat en een geïntegreerde dampremmer. Doorgaans is een schroefvaste bovenplaat van 12 mm voldoende, maar ook 18 mm is mogelijk als de rietdekker dit vraagt. Bij kleinere overspanningen kan je kiezen voor SW Easy Airtight, bij grotere overspanningen raden we DS Easy Airtight aan.

Ontdek meer
Ik wil niet dat de onderconstructie zichtbaar is rondom de sparingen. Is dat mogelijk?

Dat kan enkel met de dakelementen OS Easy Airtight en DS Easy Airtight. In deze dakelementen kunnen wij op de gewenste posities extra ribben (slapers) opnemen zodat in het vlak van de dakelementen een constructieve sparing zit. Er is dan geen ondersteunende constructie onder de dakelementen nodig. De mogelijkheden zijn uiteraard afhankelijk van de geometrie van het dak.

Kan ik bitumen shingles, kunststof roevenplaten, … rechtstreek aanbrengen op een dakelement?

Nee, op een dakelement mag nooit rechtstreeks een (relatief) dampdicht materiaal worden aangebracht. Deze dakbedekkingen moet je altijd geventileerd aanbrengen met voldoende ventilatiehoogte en een goede detaillering (i.c.m. met de correcte folies in de opbouw). Onze technische adviseurs adviseren je graag om dakelementen goed te combineren met dit type dakbedekkingen.

Zit er een dampremmende laag in de dakelementen van Unilin Insulation? En wanneer is dit noodzakelijk?

In al onze Easy Airtight dakelementen zit een dampremmende laag. Dankzij de luchtdichte onderlinge aansluiting van de dakelementen kan je eenvoudig een dak met een ononderbroken dampremmende laag realiseren. Een ononderbroken dampremmende laag is altijd noodzakelijk bij deze dakbedekkingen: metaal (geventileerd of op structuurmat), riet en een dampremmende dakafwerking op een geventileerde spouw (bijvoorbeeld groendak-dakpannen, kunststof montageplaten voor in-dak PV, etc.)

Moet er altijd een waterkerende, dampopen folie op de dakelementen worden toegepast?

Niet altijd, maar in een aantal gevallen wel. We adviseren een folie in volgende situaties: Daken met kilgoten en hoekkepers: plaats de folie ten minste in het bereik van de kilgoot en over de hoekkeper. Boven dakkapel- of dakraamuitsparingen om goede, waterdichte aansluitdetails te kunnen maken in het onderdak. Bij daken waar dakelementen horizontaal gelegd worden om de horizontale naden af te dekken (uitgezonderd Usystem SW Light SK). Bij daken met een knik in het dakvlak (mansarde kap e.d.). Bij alle onderdaken met aansluitdetails die alleen goed waterdicht gemaakt kunnen worden met een waterkerende, dampopen folie. Bij daken met een metalen dakafwerking of andere dampremmende, geventileerde dakbedekkingen. Bij rieten daken, vooral om de dakelementen tijdens verwerking van het riet te beschermen tegen weersinvloeden (in overleg met de verantwoordelijke rietdekker). Merk op: er zijn ook andere manieren om aansluitdetails in het onderdak waterdicht te maken. Het kan soms ook prima zijn om aansluitdetails af te tapen of te kitten. De verantwoordelijke dakdekker is het best geplaatst om de juiste optie te kiezen. Andere situatie? De leverancier van de dakbedekking geeft het best aan of een waterkerende, dampopen onderdakfolie noodzakelijk is. Denk hierbij aan flauwere dakhellingen (van ca. 20 graden of lager) of slechtdekkende pannen. Kies altijd een onderdakfolie die is afgestemd op de eisen van de leverancier van de dakbedekking. Pas nooit een dampremmende onderdakfolie toe (zoals EPDM).

Kan ik dakelementen boven een badkamer of andere vochtige ruimte toepassen?

Het kan, maar je moet aan de onderzijde van het dakelement een dampremmende folie en een plafond voorzien. Vanwege de vaak hogere temperaturen en de hoge luchtvochtigheid is er immers een hoger risico op condensatie.

Wil je dun en snel isoleren?

De Usystem dakelementen combineren isolatie, sporen, dakbeschot en zichtzijde in één kwalitatief bouwconcept én ze worden op voorhand op maat gemaakt. De Usystem dakelementen zijn dun en isoleren zeer goed. Zo hebben ze een lambda-waarde van 0,022-0,023 W/mK. Naast de standaard uitvoeringen zijn er ook dakelementen die voldoen aan de hoogste eisen op vlak van akoestiek.

Kunnen dakelementen zelfdragend zijn?

Een schuin dak isoleren zonder onderconstructie kan met de dakisolatiepanelen voor scharnierdaken. Het gaat makkelijk en het resultaat is luchtdicht!

Gevel

Welk product kan ik gebruiken met vliegvel bekleding?

Onze Utherm Wall A en de Usafe Wall LB zijn hier de geschikte isolatieplaten voor.

Aan welke brandreactieklasse moet mijn gevel voldoen?

De laatste jaren was veel te doen rond de brandreactieklasse van gevels.De zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht moet in de basis voldoen aan brandvoortplantingsklasse D (volgens NEN-EN 13501-1). Wanneer een vluchtroute langs dat constructieonderdeel loopt, gelden vaak strengere eisen (klasse B, C of D). Gevels die meer dan 13 meter boven het meetniveau uitkomen, moeten voldoen aan brandreactieklasse B. In vele gevallen moet de onderste 2,5 meter van gevels van de meeste gebruiksfuncties ook aan brandreactieklasse B beantwoorden. Ook voor gevels die mogelijke brandoverslagtrajecten bevatten, geldt indirect vaak brandreactieklasse B (volgens NEN-EN13501-1). Voor bestaande bouw- en verbouwprojecten gelden andere eisen. De voorschriften focussen op de zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht. Daarbij is het niet altijd duidelijk of de eis ook geldt voor het isolatiemateriaal dat in de gevelopbouw wordt verwerkt. Algemeen kun je stellen dat bij een gevel met een sterk geventileerde spouw en een lichte afwerking het isolatiemateriaal 'grenst aan de buitenlucht'. Daardoor moet het aan de brandklasse-eisen van het Bbl voldoen. Wanneer het isolatiemateriaal wordt verwerkt in een goed gedetailleerde, gemetselde spouwmuurconstructie en daarmee niet zomaar bereikbaar is voor vlammen, worden aan het isolatiemateriaal geen afzonderlijke brandklasse-eisen gesteld.

Moet ik de plaatnaden afplakken bij spouwmuurisolatie?

Dit is geen must, maar het mag. De wisselsponning in de isolatieplaten garandeert namelijk een dichte aansluiting van de platen. In de praktijk zien we dat de naden soms worden afgeplakt om verschillende redenen, maar het is dus niet noodzakelijk.

Hoe zorg ik dat mijn gevel volledig luchtdicht is afgewerkt?

Het is steeds sterk aangewezen om de verwerkingsvoorschriften te hanteren.

Kan je bestaande binnenmuur na-isoleren?

Ja. Met onze afwerking en na-isolatie in één, is je binnenruimte meteen schilderklaar.

Meldcodes?

Vind hier de meldcodes voor je renovatieproject.

Ontdek alle meldcodes hier
Wat zijn de voordelen van PIR in de spouw?

PIR-isolatieplaten zijn uitermate geschikt om te plaatsen in de schouw doordat ze heel gemakkelijk te plaatsen zijn. Daarbovenop zijn zorgen ze voor winddichtheid. Je kan op deze manier dunner isoleren om de zelfde isolatiewaarde te verkrijgen dan bijvoorbeeld met wolisolatie.

In een of twee lagen isoleren?

Onze isolatiepanelen zijn ontweropen om perfect winddicht te zijn in één laag. Het belangrijkste is een goeie plaatsing. Als de plaatsing verloopt zoals de verwerkingsvoorschriften, dan is 1 laag voldoende. Indien er toch gekozen wordt om in 2 lagen te isoleren, schrankt men best de naden om een perfecte winddichtheid te creëren.

Isoleer ik best aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gevel?

Altijd best aan de buitenkant voor optimaal resultaat, maar met renovatie is dit niet altijd mogelijk. Dan kan je met onze producten ook de binnenmuur isoleren.

Lees meer over binnen-en buitenmuren

Vloer

Welke accessoires moet ik gebruiken? Hoe dien ik de randen af te werken?

Het verdient de voorkeur de Unilin-accessoires te gebruiken die een voorwaarde zijn voor de systeemgarantie: Uniflex PU-schuim (behandeling van enkele punten). Je dient een bewegingsvoeg in de randen te integreren tussen de vloerisolatie en de muur en hiervoor kan je ons PU-schuim gebruiken.

Kan ik vloerverwarming aanbrengen op Utherm Floor?

Zeker! Leg hiervoor een bevestigingssysteem op de isolatielaag, zoals een wapeningsnet, noppen- of tackerplaat. De PE-folie die Utherm Floor LE beschermt, mag immers niet doorbroken worden. De tackers rechtstreeks op de isolatie plaatsen is dus niet mogelijk.

Mag ik mijn vloer rechtstreeks op de isolatieplaat plaatsen?

Een typische vloeropbouw bestaat uit verschillende lagen die van onder naar boven zijn gerangschikt. De basislaag is vaak een PE folie die fungeert als vochtbarrière om te voorkomen dat vocht uit de ondergrond de vloer aantast. Boven deze folie bevindt zich de Utherm PIR-isolatieplaten om thermische isolatie te bieden en de vloer warm te houden. Daarboven wordt een laag voor akoestische isolatie toegevoegd om geluidsoverlast te verminderen. Een tweede laag PE folie beschermt de akoestische isolatie tegen vocht en beschadiging. Ten slotte vormt de bovenste laag de dekvloer, die het zichtbare oppervlak vormt waarop gelopen wordt en kan bestaan uit materialen zoals laminaat, tegels, hout of tapijt, afhankelijk van de gewenste uitstraling en functie van de vloer. Deze gelaagde structuur zorgt voor een vloer die thermisch geïsoleerd, geluidsarm en vochtbestendig is, terwijl hij tegelijkertijd een aantrekkelijk oppervlak biedt voor dagelijks gebruik.

Moet er een PE-folie voorzien worden tussen de isolatie

Bovenop de Utherm Floor PIR isolatieplaten wordt steeds een akoestische isolatielaag en een PE folie van min. 0.2 mm dik geplaatst vooraleer de chape wordt gestort. Dit om rechtsreeks contact van de vochtige chape met de isolatieplaten en de akoestische isolatie te voorkomen. De folie wordt langs de randen (muren, kolommen,) omhoog geplooid en ter plaatse gehouden. De banen worden met 20 cm overlapping geplaatst of de naden worden gelast of gelijmd. Uitgebreide informatie hierrond vind je in de verwerkingsvoorschriften van vloer.

Wat te doen bij zwaar belaste vloeren?

Bij uitzonderlijk zwaar belaste vloeren moet je contact opnemen met het technisch bureau om een specifiek advies op te maken. Zo kunnen we een specifiek advies opmaken op maat van je product.

Wat is het voordeel van de afgewerkte vloeren?

De OSB en CB platen sluiten mooi op elkaar aan. Je vloer is meteen beloopbaar en hoeft geen verdere afwering.

Prefab

Is er extra kennis nodig om prefab te bouwen?

De gestandaardiseerde manier van bouwen verhoogt zowel de kwaliteit als de duurzaamheid van een woning. Aangezien alle onderdelen van een gebouw in de werkplaats worden vervaardigd, nemen de werkzaamheden op locatie beduidend minder tijd in beslag. Dat het bouwproces weinig mankracht en slechts een beperkt aantal transportbewegingen vereist, resulteert in nóg lagere bouwkosten. Met de prefabmethode creëer je in een mum van tijd een robuust, goed geïsoleerd en bovendien demonteerbaar geheel.

Neem contact op
Hoe kan ik mijn Ruwbouw Dakkapel configureren?

Dankzij de 3D-configurator ontwerp je je eigen dakkapel in enkele simpele stappen. Je krijgt meteen een transparante prijsindicatie mee.

3D-configurator
Welke wandelementen zijn er beschikbaar?

De Structural Insulated Panels, zijn licht en vlot te plaatsen wandelementen die zowel dragend als isolerend zijn. Met Usystem Wall DS zet je in een handomdraai een aanbouw, garage, tuinhuis of tiny house in elkaar.

Waarom zou ik prefab bouwen?

Prefab wordt steeds populairder en de ontwikkelingen in dit vakgebied staan niet stil. Zo neemt het aantal woningfabrieken steeds verder toe. Ook maken de prefabricageprocessen een ingrijpende digitalisering en efficiëntieslag door. Intussen groeit het belang van duurzaamheid en circulariteit zienderogen, een ontwikkeling waar prefab per definitie perfect op inspeelt.

Andere

Kan ik PIR-isolatie onder het maaiveld of in een kruipruimte toepassen?

Nee, onze Utherm-oplossingen zijn daarvoor niet geschikt. Voor deze toepassingen gebruik je best isolatie met gesloten cellen zoals XPS.

Kan ik Utherm-isolatieplaten op elkaar plaatsen?

Ja, dit gebeurt regelmatig bij platte daken met afschotisolatie. De randvoorwaarden rond de plaatsing en verankering vind je in onze KOMO-attesten en verwerkingsvoorschriften. Side note: meerdere dampremmende cacheerlagen stapelen vormt geen bouwfysisch bezwaar. Bij de opbouw van een warm dak zijn dampremmers onder het isolatiepakket en de dakbedekking het belangrijkste. Wat daartussen zit is bouwfysisch gezien minder van belang.

Welke isolatieproducten van Unilin Insulation komen in aanmerking voor een ISDE-subsidie?

Al onze isolatieproducten met een Rd-waarde hoger dan 3,5 m2K/W komen in principe in aanmerking. Hou er wel rekening mee dat in de technische documentatie van veel producten enkel een Rc-waarde staat (cf. de vigerende bouwregelgeving). De Rc- en Rd-waarde zijn dus niet gelijk aan elkaar! Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Alle regels vind je op de website van de RVO. Daar vind je ook de meldcodes van de meest gangbare na-isolatieproducten van Unilin Insulation. Die codes kun je gebruiken bij de subsidieaanvraag.

Wat betekenen de codes L, LE, B, … op de Utherm-producten?

Deze codes staan voor de verschillende types cacheerlagen. Elke isolatieplaat heeft zo’n cacheerlaag met specifieke eigenschappen voor een bepaalde toepassing.

Kan ik de Rc-waarde berekenen op de website van Unilin Insulation?

Wij hebben zelf geen calculator op de website, maar we kunnen je wel een login geven voor Fysicalc. Via deze tool kan je gratis Rc-waardes berekenen en opslaan. Kom je er zelf niet uit of wil je hulp van een specialist? Onze technische adviseurs helpen je graag!

Neem contact op
Wat is het verschil tussen de Rd-waarde en de Rc-waarde?

De Rd-waarde toont de warmteweerstand van een homogene niet-onderbroken isolatielaag. Wanneer een product is samengesteld uit meerdere materialen kunnen we geen Rd-waarde bepalen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij dakelementen. We kunnen wel de Rd-waarde van de isolatielaag in het dakelement aangeven. Deze waarde kan veel hoger, maar ook veel lager liggen dan de Rc-waarde. Kijk altijd goed in de maatregelenlijst van RVO, daarin staat per product aangegeven vanaf welke Rc-waarden subsidie kan worden verkregen.

Welke ventilatiehoogte is nodig bij een metalen dakbedekking op ruwe houten delen en tengels?

Vraag naar de correcte hoogte bij de leverancier van de dakbedekking.

Welke gegevens heb ik nodig voor Wkb?

Volgende items moet je de kwaliteitsborger kunnen aanbieden: technische databladen (algemene technische gegevens), declaration of Performance (DOP), indien van toepassing, verwerkingsvoorschriften. Al deze gegevens kun je per product vinden op de downloadpagina van onze website.