Fasadrenovering av familjebostad

april 2018

Väggar

En totalrenovering av en familjebostad omfattade även tilläggsisolering av ytterväggarna. Efter att putsskiktet avlägsnats visade sig murväggen ha omfattande ojämnheter.  Ägaren önskade ett tunt isoleringsskikt och satsade därför på isoleringsskivor av hårt PIR-skum. För att de styva isoleringsskivorna skulle ligga tätt mot de ojämna väggarna valdes en PIR-skiva med ett 25 mm skikt av glasull på den ena sidan. 

Glasullen säkerställer god vidhäftning mot ojämna ytor och förhindrar att vind tränger in bakom skivorna, vilket skulle leda till värmeförluster.

UNILIN hjälper dig gärna med ditt isoleringsprojekt

Nedladdningar

Bläddra bland våra broschyrer och andra dokument.