Hållbarhet i alla avseenden

På Unilin Insulation är hållbarhet inget modeord. Våra isoleringsprodukter ökar bostäders och byggnaders hållbarhet, men vi gör också en hel del i vår egen verksamhet. Hållbarhetstänkandet genomsyrar allt vi gör – allt från att använda vindkraft i produktionen till att möjliggöra återvinning av PIR.

Soluppgång över kullarna med väderkvarnar i förgrunden
PIR recycling

Kan PIR återvinnas? Javisst!

PIR kan omvandlas till återanvändbara produkter på flera olika sätt. Vid kemisk återvinning återvinns den ursprungliga råvaran. Vid mekanisk återvinning omvandlas avfallet till en fuktbeständig byggskiva eller ett isolerande täckskikt. Ett tredje alternativ är energiåtervinning inom cementindustrin.