wind mills

Planet Home: Vi skyddar vår planet

Idag står byggnader för ungefär 36 % av de totala koldioxidutsläppen, främst genom uppvärmning och kylning. Våra isoleringsprodukter gör fastigheterna mer energieffektiva, men materialanvändningen och tillverkningsmetoderna genererar fortfarande utsläpp av växthusgaser. Genom att bli klimatneutrala och tillämpa cirkulära processer tar vi oss nu an dessa utsläpp. 

Production facility

Koldioxidneutral tillverkning senast 2030 

 

Idag är vi, trots minskad energiförbrukning, fortfarande beroende av fossila bränslen för att kunna tillverka våra isoleringsskivor och takelement. Det vill vi komma bort från och ställer därför om från fossil (gas, olja och kol) till förnybar energi (vindkraft etc.). För att lyckas med detta producerar vi så mycket förnybar energi som möjligt på våra egna anläggningar, och det som saknas fyller vi ut med köp av certifierad grön energi. På så sätt ska alla våra tillverkningsanläggningar vara koldioxidneutrala senast 2030. 

Ökad produktion av förnybar energi

 

På Unilin Insulation har vi länge vetat vad det innebär att vara energieffektiv. På vår anläggning i Desselgem har vi monterat ungefär 5 500 solpaneler, på andra platser sitter ungefär dubbelt så många och i Feluy (Belgien) står två vindkraftverk. Under de närmaste åren kommer vi att kraftigt öka den egna produktionen av förnybar energi. Titta på filmen och se vad våra investeringar levererar.

PU-recycling

Vår utmaning: Återvinna plast

 

I en cirkulär ekonomi finns inget avfall. Genom återvinning, återanvändning och omvandling till nya råvaror minskar vi våra koldioxidutsläpp betydligt. Att skapa återvinningsbara produkter är därför en av våra viktigaste utmaningar. Rent tekniskt är det dock möjligt. Därför deltar och investerar vi i europeiska forskningsprojket som Circular Foam, som syftar till att möjliggöra detta. Målet är att vi ska återvinna över 70 % av våra isoleringskivor 2030 och därigenom avsevärt minska vår förbrukning av nya råvaror.

Transparenta förpackningar ger stora miljövinster

 

För att bli klimatneutrala måste vi ta ett grepp om hela leveranskedjan. Det gör vi också. Vår nya krympplast som vi förpackar våra Utherm-skivor i består av minst 35 % återvunnet material. Och eftersom vi hädanefter bara kommer att använda transparent emballagefilm som till stor del kan återvinnas skapar vi en sluten återvinningscykel. På så sätt minskar vi koldioxidutsläppen med 1 000 ton per år. Här kan du se hur det fungerar.