Varför PIR?

UNILIN står för smart isolering. Smart isolering bibehåller bostadsvolymen tack vare tunnare isoleringsskikt eller en effektivare användning av det utrymme som finns tillgängligt. Därför har vi valt PIR-skum, marknadens mest effektiva isoleringsmaterial.
Vad är det för skillnad mellan PUR och PIR?
PIR är en förbättrad version av PUR och erbjuder ännu bättre isoleringsförmåga och överlägsna brandegenskaper.

Prestanda

Den främsta fördelen med PIR jämfört med andra isoleringsmaterial är de fantastiska isoleringsegenskaperna.
Lambdavärdet för PIR ligger mellan 0,022 och 0,027 W/mK. Det innebär att PIR isolerar betydligt bättre än andra material i samma tjocklek. Med andra ord är PIR så effektivt att isoleringsskiktet kan göras tunnare, vilket sparar värdefullt utrymme.
Isoleringstjocklek (mm)
för att uppnå R-värde
Material Lambda (W/mK) Densitet (kg/m³) 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
PIR-skum 0,022 +/- 34 60 70 82 92 100
XPS 0,034 35-40 85 102 119 136 153
Mineralull 0,037 35 92 111 129 148 166
Träull 0,040 105 - 165 100 120 140 160 180
Polystyren EPS 0,038 15-40 95 114 133 152 171
Exempel:

Sluttande tak med taksivor: 19 cm
<->
Vanlig takisolering: 27 cm
= 32 % tunnare med takskivor

Välj rätt isolering och spara pengar

För att bestämma en byggnads energiklass tar energiexperten hänsyn till överföringsförluster som orsakas av byggnadsmanteln och förluster på grund av luftläckage och ventilation. Värmeöverföringen är direkt kopplad till byggnadsmantelns värmemotstånd (R-värde). Om vi bortser från luftläckage och ventilation innebär det att vi kan halvera både energiförlusterna och energiförbrukningen genom att fördubbla R-värdet.

Ta till exempel en normalbostad på 60 m2 med sluttande tak: genom att höja takets R-värde från 2,5 till 5,0 m² K/W kan familjen spara närmare 100 m³ naturgas per år.

Eftersom det krävs mindrePUR för att uppnå ett visst R-värde jämfört med andra isoleringsmaterial är också kostnaden för denna investering blygsam.

Därfor ska du välja isoleringsskivor av PIR
  • PIR är ett av de mest effektiva isoleringsmaterial som finns idag
  • Med PIR kan isoleringsskiktet göras tunnare för bibehållen bostadsvolym
  • Skivorna har spontade kanter för en perfekt passform eller raka kanter där inträngande luft inte är ett problem (t.ex. golv och plana tak)
  • En helt vindtät fasad tack vare spontade kanter och UNITAPE
  • PIR-skivor är mycket formstabila och har hög tryckhållfasthet
  • Smidig installation: låg vikt och enkla att kapa

Märkning och certifikat

UNILIN isoleringsprodukter i PIR är dessutom kvalitetssäkrade och certifierade.