Lufttät isolering

Förutom bra isolering är det också viktigt att göra konstruktionen lufttät för att minimera värmeförluster och undvika problem med fukt. En lufttät konstruktion förhindrar att värmen läcker ut ur bostaden. Vind, uppvärmning och mekanisk ventilation skapar tryckskillnader mellan inom- och utomhusmiljön. Det gör att luft kan pressas ut genom springor och mellanrum och orsaka värmeförluster. Tänk på att den luft som läcker innehåller fukt som kan kondensera inuti byggnadens tak och väggar. Sådan kondens kan leda till omfattande fuktskador.

Man kan säga att ju fler läckage ett hus har, desto mindre lufttätt är det. En lufttät konstruktion reducerar risken för drag och ger därför en betydligt högre komfort. Det fungerar precis som när vi knäpper vinterjackan ordentligt för att hålla oss varma.

Varför är det viktigt med lufttät?

I byggnader som inte är lufttäta försvinner mycket värme genom springor och mellanrum. Kalldrag ger sämre inomhuskomfort och lämnar tydliga spår på energiräkningen. Bristande lufttäthet kan också leda till fuktproblem.


Fuktproblem på grund av bristande lufttäthet

Om en byggnad inte är lufttät kan varm och fuktig inomhusluft tränga ut genom väggar och tak. Den varma och fuktiga luften kyls ned och kondenseras på kalla delar av konstruktionen. Fukten gör isoleringen mindre effektiv och kan leda till problem med fuktfläckar och mögel.

Läs mer om kondensering


Effekt på energiförbrukning

Ju mer energieffektiv en byggnad är, desto större effekt har luftläckage på energiförbrukningen.


Lufttäthet är inte samma sak som vindtäthet

Vindtäthet handlar om att stoppa utomhusluft från att tränga in en byggnad och är mycket viktigt för byggnadens energieffektivitet. En vindtät konstruktion förhindrar att kall utomhusluft tränger in bakom isoleringsskiktet, vilket skulle motverka hela syftet med isoleringen. Ett vindtätt ytterskikt är också viktigt för komforten, eftersom det förhindrar drag i bostaden.

UNITAPE ger en vindtät försegling av PIR-isoleringsskivor. Se till att skivorna är rena och torra och applicera tejpen längs skarvarna. Pressa noggrant fast tejpen längs skivorna.

Fördelar med UNITAPE:

  • Enkel att använda

  • Mycket flexibel, vilket gör den enkel att applicera i hörn och på svåråtkomliga platser

  • UV-stabil

  • Utmärkt vidhäftningsförmåga under lång tid

  • Fuktresistent

  • Åldersbeständig

Lufttäthet och ventilation går hand i hand
Ett hälsosamt inomhusklimat är extremt viktigt. Därför måste isolerade byggnader också ha en god ventilation. Vardagsaktiviteter som att laga mat, duscha, städa och sova gör luften fuktig och förorenad. Denna ohälsosamma och fuktiga luft måste bytas ut med jämna mellanrum, och det är ventilationssystemets uppgift. I äldre byggnader läcker ofta luften ut av sig själv, men så är inte fallet i moderna, lufttäta konstruktioner.
Isolering, lufttäthet och ventilation går hand i hand