Hållbarhet

UNILIN tänker på miljön
Att visa hänsyn till miljön är en del av UNILINS DNA

I UNILIN-koncernen är hållbarhet inte ett modeord, utan en medveten strategi. ”Hållbarhet är ett nödvändigt villkor på varje nivå i vårt bolag”, säger UNILIN:s vd Bernard Thiers. ”För att verkligen göra skillnad på lång sikt måste vi arbeta ekologiskt och skapa en kretsloppsekonomi. Ett samhälle som gör slut på sina egna naturresurser kommer förr eller senare att kollapsa.”

UNILIN är ett av få bolag som har en särskild hållbarhetsdirektör eller CSO. En CSO planerar företagets miljöstrategi och ansvarar för att den genomförs. På UNILIN är miljöarbete inte bara ett sidoprojekt för ett fåtal engagerade anställda, utan en del av en strukturerad företagspolicy som ger ett tydligt avtryck på varje nivå. Tack vare en årlig hållbarhetsrapport kan vi bekräfta att vi är på rätt spår.


Miljövarudeklarationer och livscykelanalyser
UNILIN, division insulation erbjuder miljövarudeklarationer

På UNILIN, division insulation satsar vi stora resurser på att begränsa våra produkters miljöpåverkan. För att bedöma produkternas miljöpåverkan objektivt har vi genomfört livscykelanalyser av våra enkelskiktiga takpaneler och våra PIR-isoleringsskivor. Våra analyser har verifierats av en oberoende organisation och bekräftas i miljövarudeklarationer (EPD).

En miljövarudeklaration eller EPD innehåller detaljerad, kvantitativ och certifierad information om en produkts miljö- och hälsoegenskaper. Miljövarudeklarationen baseras på en livscykelanalys av den aktuella produkten.

Det är viktigt att notera att byggprodukters miljöpåverkan bör bedömas på byggnadsnivå och över hela dess livslängd. För mindre effektiva isoleringsmaterial krävs större kvantiteter, och materialvalet påverkar också bland annat fästmetoder. Ett material med sämre isoleringsförmåga leder till en signifikant högre energiförbrukning under byggnadens hela livslängd.

Med miljövarudeklarationer som grund kan arkitekter och konsultföretag beräkna sammanlagd miljöpåverkan för alla produkter de använder i byggnaden. Det är ingen liten detalj, eftersom allt fler kunder ställer miljökrav på sina arkitekter. Byggnader som använder isoleringsskivor med miljövarudeklarationer får också högre poäng i BREEAM, världens ledande miljöcertifieringssystem för byggnader.

Isoleringens miljöpåverkan

Byggprodukters miljöpåverkan bör bedömas på byggnadsnivå och över hela dess livslängd. För mindre effektiva isoleringsmaterial krävs större kvantiteter, och materialvalet påverkar också bland annat fästmetoder. Material med bättre isoleringsegenskaper sparar mer energi och minskar därmed sin långsiktiga miljöpåverkan.

Den allmänna slutsatsen är enkel:

-> Isoleringen i byggnadsmanteln har lång livslängd och efter produktionen är isoleringen effektiv under mycket lång tid utan behov av byte eller underhåll. Därför är det viktigt att välja hållbara byggsystem med lång livslängd.

-> Isoleringsnivån i en byggnad har större effekt på byggnadens miljöpåverkan än valet av isoleringsmaterial. Isolera så väl som möjligt för att begränsa energiförbrukningen och välj högeffektiva material som PIR.

Certifiering av byggnader
Kopplingen mellan miljövarudeklarationer och BREEAM

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och är ett miljöcertifieringssystem för byggnader. Förutom själva byggnaden tas även hänsyn till fastighetens användning och skötsel. BREEAM utvecklades 1990 av den brittiska organisationen BRE och har blivit ett av de mest spridda systemen i världen.

I Belgien används sedan mars 2016 reglerna i BREEAM International New Construction (NC) 2016.

Våra miljövarudeklarationer hjälper till att höja byggnadens BREEAM-poäng.