Byggnadsfysik

Syftet med en värmeisoleringsprodukt är att begränsa överföringen av värme från den ena sidan till den andra. Men hur fungerar det? Och vad är ett λ-värde?
Värmeöverföring

Värme kan överföras på tre olika sätt: genom strålning, konvektion eller konduktion. Den viktigaste egenskapen hos ett isoleringsmaterial är dess begränsade förmåga att överföra värme.

Hur fungerar isolering
Effektiva isoleringsmaterial isolerar väl (eller är dåliga på att överföra värme) eftersom de hindrar den omgivande luften (eller gasen) att tränga in.
Polyuretanbaserade isoleringsmaterial som PUR och PIR består av ett fint, tredimensionellt skum som bildar små, gasfyllda celler. De små cellerna gör att värmen tvingas tränga genom ett stort antal värmebromsande barriärer för att nå materialets andra sida.

WVärmeledningsförmåga λ [W/mK]
Material Värmeledningsförmåga λ [W/mK]
UNILIN PIR 0.022
Mjuka träslag 0.13
Vanlig betong 1.4
Stål 50

Hur fungerar isolering?
Ett isoleringsskikt i exempelvis en husvägg förhindrar att insidan av väggen blir för kall. Det innebär att rummet kyls ned långsammare och kräver mindre uppvärmning.


WVärmemotstånd R [m²K/W]
Ju mindre värme som kan passera genom en produkt, desto bättre är dess värmemotstånd (R).
Värmemotstånd är en produktegenskap som beror på materialets tjocklek och λ-värde. Ju tjockare material och ju lägre λ-värde, desto bättre värmemotstånd.

R = d / λ

R-värde Material Lambda Tjocklek (meter)
4,5 Trä 0,130 0,59
4,5 Mineralull 0,037 0,17
4,5 PIR 0,022 0,10


Byggnadens konstruktion
De flesta byggnader består av flera skikt. Konstruktionens R-värde beräknas genom att addera värmemotståndet för varje enskilt skikt.

Rtot = R1+R2+R3+R4

För heterogena skikt (t.ex. en vägg med träreglar och isolering) krävs en särskild beräkning av det totala R-värdet för det heterogena skiktet.

Rtot = R1+Rheterogeen+R4


U-värde eller värmeöverföringskoefficient [W/m²K]
Värmeöverföringskoefficient eller U-värde används för att jämföra olika konstruktioner. Detta värde tar hänsyn till sammanlagt värmemotstånd och värmeövergångstal (Rsi och Rse) och gör det möjligt att jämföra exempelvis takkonstruktioner med golv och väggar. Ju lägre U-värde, desto mindre värme kan överföras, vilket resulterar i mindre värmeförluster.

U = 1 / (Rsi + Rtot + Rse)


Isoleringens ABC
 • λ = värmeledningsförmåga (materialegenskap)
  Den mängd värme som passerar genom ett isoleringsmaterial.
  Jü lägre U-värde, desto mindre värmeförluster och bättre isoleringsegenskaper.
  Lambdavärdet är som materialets DNA.

 • E = energiprestanda (byggnadsegenskap)
  Den mängd energi som krävs för att bo i en byggnad.
  Ju lägre E-värde, desto energisnålare byggnad.

 • K = värmeförlust (byggnadsegenskap)
  Den mängd värme som en byggnad förlorar via sin mantel.
  Ju lägre K-värde, desto mindre värmeförluster och bättre isoleringsegenskaper.

 • R = värmemotstånd (produktegenskap)
  Den mängd värme som ett material kan stoppa (i förhållande till sin tjocklek).
  Ju högre R-värde, desto mindre värmeförluster och bättre isoleringsegenskaper.

 • U = värmeöverföringskoefficient (konstruktionsegenskap)
  Värmeöverföringskoefficienten anger den mängd värme som passerar genom konstruktionen (t.ex.ett tak).
  Ju lägre U-värde, desto mindre värmeförluster och bättre isoleringsegenskaper.
 • UNILIN hjälper dig gärna med ditt isoleringsprojekt

  Nedladdningar

  Bläddra bland våra broschyrer och andra dokument.