9. Overstekken

Bij dakoverstekken wordt er onderscheid gemaakt tussen overstekken bij de goot, de gootoverstekken, en overstekken bij de kopgevels, de kopgeveloverstekken. Een belangrijk aspect bij het beoordelen van overstekken is de grote belasting van de overstekken.

Gootoverstekken
De grootste sterkte en stijfheid hebben Unilin dakelementen in de lengterichting. Bij de gebruikelijke toepassing, van goot naar nok, betekent dit ook dat er behoorlijk grote gootoverstekken gerealiseerd kunnen worden. De gootoverstekken zijn voor Unilin dakelementen vermeld in de documentatie. Met hoge ribben is het theoretisch mogelijk om gootoverstekken groter dan 1500 mm te realiseren. Afgesproken is om toch 1500 mm als maximaal gootoverstek aan te houden.
 
Kopgeveloverstekken
In de breedterichting zijn de dakelementen minder sterk en stijf (in deze richting lopen geen sporen). Voor sandwichelementen betekent dit een maximaal kopgeveloverstek van 300 mm en voor enkelschalige dakelementen (OS) een kopgeveloverstek van maximaal 150 mm. Beide oversteken gemeten vanuit het hart van de laatste oplegging.  Om grotere kopgeveloverstekken te kunnen realiseren heeft Unilin voor de enkelschalige dakelementen (OS) het kopgeveloverstek element ontworpen. Met deze elementen is een kopgeveloverstek tot 600 mm (gemeten vanuit het hart van de laatste oplegging) zonder meer mogelijk. De meest  gangbare kopgeveloverstekken kunnen zo gerealiseerd worden zonder extra onderconstructie.
 
Dubbele overstekken
Van een dubbel overstek is sprake wanneer er bij de kopgevel en de goot een overstek is. Indien men voor de kopgeveloverstekken de standaard maat aanhoudt van 150 mm (enkelschalige elementen) of 300 mm (sandwichelementen) kunnen de gootoverstekken uit de overspanningstabellen aangehouden worden. Bij grotere kopgeveloverstekken dient dit berekend te worden.
 
Overspanningsrichting
Afhankelijk van de overspanningsrichting van de dakelementen kan er bij de goot of de kopgevel sprake zijn van een overstek dat evenwijdig aan de overspanningsrichting loopt of haaks daar op. De meeste dakelementen overspannen van goot naar nok.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.