6. Opvang krachten uit kap

Op een dakconstructie worden krachten uitgeoefend. Deze krachten komen voort uit verschillende belastingen zoals eigen gewicht, wind- of sneeuwbelasting en werken in verschillende richtingen. De krachten kunnen vervolgens worden ontleed in krachten die loodrecht op en evenwijdig aan het dakvlak werken. De dakelementen moeten deze krachten kunnen opnemen en overdragen op de ondersteuningen, die op hun beurt ook in staat moeten zijn om de krachten op te nemen.

Ondersteunende constructie 
De ondersteunende constructie ten behoeve van de dakelementen dient te worden uitgewerkt door de hoofdconstructeur en kan bestaan uit:
  • Muurplaten
  • Gordingen
  • Nokgordingen
  • Oplegregels
  • Hoekkepers
  • Kilkepers
  • Dragende knieschotten 
Krachten loodrecht op het dakvlak
Deze krachten werken loodrecht op de dakelementen en worden via de elementen afgedragen op de ondersteunende constructie. De krachten hebben een bepaalde krachtswerking in het element tot gevolg met de daarbij behorende doorbuiging. Met behulp van de overspanningstabellen kan worden bepaald welke overspanning er maximaal mogelijk is bij een bepaald type dakelement.
 
Krachten evenwijdig aan het dakvlak
Het is van groot belang dat ook de krachten evenwijdig aan het dakvlak (ook wel afschuifkrachten genoemd) door de ondersteunende constructie op een goede manier worden opgenomen. Door toedoen van de afschuifkrachten zal de constructie naar buiten willen bewegen. Als de onderconstructie de afschuifkrachten niet of onvoldoende kan opnemen, kan er aanzienlijke schade ontstaan, zoals bijvoorbeeld scheuren in metselwerk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.