2. Geluid(wering)

Ter bescherming tegen geluid van buiten heeft Unilin voor elke gangbare situatie een geschikt dakelement. Met het juiste Unilin dakelement is het aanbrengen van dure aanvullende voorzieningen bovendien zelden noodzakelijk.

De geluideisen aan een dakconstructie worden geheel door het Bouwbesluit bepaald en zijn dus wettelijk voorgeschreven. Er zijn drie verschillende geluidweringen:
1) Wering van geluid van buiten
(Ga;k: waarden die gelden voor dakelement in combinatie met dakpannen) De wettelijke eis voor de Ga;k bevat een minimale eis en een eis die afhangt van de sterkte van het invallende geluid. De minimale eis is Ga;k ≥ 20 dB(A). Het maximale geluidniveau in een verblijfsruimte ten gevolge van geluid van buiten is 35 dB(A). Dus bij een geluidbelasting van 60 dB(A) moet de Ga;k van het dak minimaal 25 dB(A) zijn. Indien er een andere Ga;k dan de standaard 20 dB(A) wordt gevraagd is er altijd een geluidtechnisch rapport waarin voorgeschreven staat hoe het dak moet zijn opgebouwd. De Ra-waarden van onze producten zijn te vinden in onze documentatie. De Ra-waarde is de geluidsisolatiewaarde die alleen betrekking heeft op het dakelement. De geluidwering van het totale dak wordt uitgderukt in Ga;k. Bij de berekening van deze waarde moet rekening worden gehouden met de invloed van de daksparingen, ventilatieopeningen en dergelijke. De Ga;k-waarde is dan ook meestal lager dan de Ra-waarde.
2) Wering van geluid van belendende ruimten of panden
(de zogenaamde overlangsgeluidwering (DnT;k)) De minimale wettelijke eisen voor de DnT;k is voor verblijfsruimten minimaal 52 dB en voor overige ruimten minimaal47 dB. Let wel het is mogelijk dat de opdrachtgever zwaardere eisen aan de DnT;k kan stellen. De DnT;k bij een dak, los van het type dakelement, is afhankelijk van de verhouding tussen het oppervlak van het afstralend dakoppervlak en het afstralend wandoppervlak. Het uitrekenen van de DnT;k is werk voor de technisch adviseur. De gegevens hiervoor staan in de Dakwijzer.

3) Wering van geluid van binnen
Hierbij gaat het om het voorkomen van geluidhinder door geluid producerende activiteiten van bijvoorbeeld cafés, disco's en dergelijke. Dit soort gevallen zijn zeldzaam er is dan altijd een geluidrapport aanwezig waarin staat aangegeven hoe een constructie moet zijn opgebouwd.
Theoretische aspecten
Unilin heeft vijf typen dakelementen in het assortiment: 1. Sandwichdakelementen met PIR als thermische isolatie en een dubbele spaanplaat van 3, 5, 7 of 12 mm als beplating. 2. Enkelschalige dakelementen met PIR als thermische isolatie. 3. Enkelschalige dakelementen met minerale wol als thermische isolatie. 4. Doosdaken met PIR als thermische isolatie. 5. Doosdaken met wol als thermische isolatie. Voor deze typen bekijken wij de theoretische aspecten. In principe wordt altijd uitgegaan van een gemeten geluidisolatiecurve, waarvoor de gegevens van de dakplaat bekend zijn. Door verandering van massa en of isolatiedikten treden verschuivingen op in de curve. Van deze gewijzigde curve wordt de nieuwe Rtr-waarde van de geluidwering bepaald. Ter completering wordt bij het resultaat ook, conform NEN EN ISO 717 deel 1, de Rw en de geluid-isolatie bij het binnenspectrum gegeven (zoals dat wordt gebruikt volgens de berekening van de DnT;A conform NEN 5077). De notatie, zoals die bij laboratoriummetingen, wordt dan als volgt weergegeven: Rw(C,Ctr) Waarin:

  • Rw = de gewogen luchtgeluidisolatie-index (conform par. 4.3 van NEN EN ISO 717 deel 1)
  • C = de correctiewaarde voor het binnen-spectrum RA = gelijk aan Rw +C [dB]
  • Ctr = de correctiewaarde voor het wegverkeerlawaaispectrum : Rtr = Rw+Ctr [dB] conform
  • par. 4.4 spectrum 2 van NEN EN ISO 717 deel 1
  • Rtr = de luchtgeluidisolatie-index voor wegverkeerslawaai [dB]
  • RA = de luchtgeluidisolatie-index voor het binnengeluid conform par. 4.4 spectrum 1 van
NEN EN ISO 717 deel 1 Voor dakelementen gaat het hoofdzakelijk om de Rtr, dus voor wegverkeer. Het vermelden van de Rw-gegevens vertroebelen alleen de zaak. Het gebruik van de Rw-waarde geeft, met betrekking tot de geluidwering voor weg-verkeerslawaai, geen goed beeld van de kwaliteit van de dakconstructie. Over het algemeen zijn de Rtr- waarden 4 tot 6 dB lager dan de Rw-waarden.
Geluidwering daken
Sandwichelementen
  • SW Light (Plus) 5 5 Rw(C;Ctr) 27(-1,-4)
  • SW Easy airtight (Plus) Rw(C;Ctr) 35(-2,-6)
Enkelschalige elementen
  • OS Easy Airtight en OS Rw(C;Ctr) 34(-1,-4)
Dubbelschalige elementen
  • DS Easy Airtight PIR Rw(C;Ctr) 33(-2,-5)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.