Welk effect heeft isolatie op het E- en S-peil van een gebouw?

juli 2023

Isolatie vormt het fundament van een goed E- en S-peil. Andere maatregelen zijn eveneens belangrijk in functie van het gewenste eindresultaat, maar renderen enkel in een optimaal geïsoleerde woning.
Isolatieschil

Waar het E-peil een indicator is van de globale energiezuinigheid van een woning, schetst het S-peil een goed beeld van de energie-efficiëntie van de gebouwschil. Voor beide scores geldt: hoe lager, hoe beter. Een laag E-peil wijst op een gering energieverbruik, terwijl een laag S-peil aangeeft dat de schil van de woning een goede barrière vormt tegen koude én warme weersomstandigheden.

“Het E-peil is van toepassing op zowel nieuwbouw als op ingrijpende energetische renovaties van wooneenheden”, zegt Jannick Sonck, eigenaar van en EPB-adviseur bij Climatex. “Het S-peil komt daarentegen enkel aan bod bij nieuwe residentiële wooneenheden.” Beide indicatoren gaan gepaard met andere aandachtspunten en mogelijke investeringen, maar er is ook sprake van overlap. Zo dient isoleren een tweeledig doel.

 

Isolatie als fundament

De scores van isolatie-inspanningen zijn moeilijk te concretiseren in simulaties. Ze zijn namelijk afhankelijk van veel factoren, van de vorm van de woning, over de oppervlakte van muren en ramen, tot de isolatiewaarden van de gebruikte producten. Maar dat isolatie een werkelijk essentiële factor is op weg naar een laag E- en S-peil, staat als een paal boven water.

Naar het E-peil toe, kunnen we er niet omheen dat de isolatie de energievraag mee bepaalt. Welke (en hoeveel) warmtetechnieken precies nodig zijn, hangt grotendeels af van de aangebrachte isolatie. In een slecht geïsoleerde woning kan zelfs de duurste installatie nooit resulteren in een laag E-peil. Met isolatie leg je kortom de fundamenten van een laag energieverbruik.

Wat eerst, isoleren of zonnepanelen? 

Ontdek waarom isolatie prioritaire aandacht verdient

 

Voor de gebouwschil en dus het S-peil zijn de dak- en muurisolatie, en in mindere mate de vloerisolatie, simpelweg cruciaal. De kwaliteit van de thermische isolatie in het dak en aan de buitenmuren heeft logischerwijs een directe impact op de hoeveelheid warmte die verdwijnt. Koudebruggen vermijden door de isolatie gepast aan te brengen, is een slim plan.

 

E- en S-peil verbeteren

Van zodra de isolatie (of het isolatieplan) op punt staat, is het belangrijk om de nodige maatregelen te treffen om de situatie te optimaliseren. Telkens per project bekijken welke investeringen haalbaar en geschikt zijn, is een goed idee.

“Naast de luchtdichtheid zijn het vooral de aanwezige technieken die het E-peil bepalen”, legt Jannick Sonck uit. “Een eengezinswoning zal vaak de beste score halen met een warmtepomp, voldoende fotovoltaïsche zonnepanelen en een balansventilatiesysteem type D.” Dankzij een ingebouwd systeem van warmterecuperatie staat zo’n ventilatietoestel garant voor een win-winsituatie.

Een geothermische warmtepomp installeren tijdens een ingrijpende energetische renovatie of in een nieuwe woning, haalt het E-peil met gemiddeld twintig punten naar omlaag. De zonnepanelen leveren op hun beurt een bijdrage van circa één punt per stuk. En het aangehaalde ventilatiesysteem kan in ideale omstandigheden voor een daling van tien eenheden zorgen.

“Wat het S-peil betreft, moet je voornamelijk naar het buitenschrijnwerk en het ontwerp kijken”, weet Sonck. “De compactheid van de woning speelt daarbij een rol, maar ook de vraag of het om een open of een gesloten bebouwing gaat.” Doordachte keuzes maken in de ontwerpfase van een nieuwbouwproject, is dus de boodschap. 

Geïnterviewde expert

Jannick Sonck

Jannick Sonck

EPB-adviseur bij Climatex

Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische fiches en andere documenten.