Unilin Insulation: je certificaat voor duurzame isolatie

september 2020

Met onze isolatieproducten schrijven we mee aan het verhaal van duurzaam bouwen. Er zijn heel wat types duurzaamheidslabels op de markt, maar de vraag is of die allemaal even objectief zijn. Daarom kiezen wij ervoor om de milieu-impact van onze producten objectief weer te geven in officiële milieuproductverklaringen (EPD’s). Deze worden door een derde partij geverifieerd en kunnen door een ontwerper gebruikt worden om de milieu-impact van een gebouw te berekenen. Meer over onze inspanningen voor duurzame isolatie lees je hier!

Duurzame isolatie contactcenter

Evolutie naar een duurzame bouwsector

Het basisprincipe van duurzaam bouwen is de Trias Energetica. Dit principe stelt dat de meest duurzame energie, de energie is die niet werd verbruikt. In de praktijk: wij gaan telkens op zoek naar de beste manier om met onze isolatie de energievraag in een gebouw zoveel mogelijk te beperken.

De totale milieu-impact van een gebouw wordt bepaald in een levenscyclusanalyse (LCA). Zo’n LCA gaat over de hele levenscyclus van een gebouw: van benodigde grondstoffen en productie van bouwmaterialen over transport en energieverbruik tot de afvalverwerking op het einde. Om de berekening voor de LCA te maken, zijn de milieugegevens van alle bouwmaterialen nodig.

Kluwen aan duurzaamheidslabels

Om duidelijk te maken hoe milieubewust bouwproducten zijn, werden door de jaren heen diverse labels ontwikkeld. Het ene al betekenisvoller en objectiever dan het andere. Over het algemeen kan je de duurzaamheidscertificaten opdelen in 3 types:

  • Type I:
    Vrijwillige ecolabels die worden toegekend door een 3e partij en vaak slechts op één criterium of product betrekking hebben. Denk hierbij aan energielabels op koelkasten.
  • Type II:
    Eigen milieuverklaringen zonder verificatie die producteigenschappen beschrijven met gekende termen zoals biodegradeerbaar, recycleerbaar, ...
  • Type III:
    EPD’s (Environmental Product Declaration) geven de milieugegevens op een objectieve manier weer, en worden door een 3e partij geverifieerd. Een milieuproductverklaring opstellen gebeurt a.d.h.v. een levenscyclusanalyse.

Eerlijkheid troef met EPD

Type III is dus veruit het meest objectieve. Daarom was Unilin Insulation in 2014 één van de eersten om in te zetten op deze objectieve aanpak. We kiezen bewust voor de grondige, onafhankelijke en kwantificeerbare certificering.

Een EPD wordt berekend over de hele levenscyclus van een product op basis van kwantitatieve informatie over grondstoffen, productieproces, energie- en waterverbruik, afval en emissies enz. Er worden dus heel wat milieu-indicatoren onderzocht voor een waarheidsgetrouw testresultaat.

De impact op het klimaat wordt uitgedrukt in de hoeveelheid CO2-equivalenten per functionele unit. Andere voorbeelden van milieu-indicatoren zijn ecotoxiciteit of landgebruik. Dit maakt van EPD een uiterst complex en technisch verhaal, vooral bedoeld als een B2B-document voor bouwprofessionals.

Wist je dat fabrikanten die bepaalde milieuboodschappen op hun producten willen aanbrengen, sinds 2015 verplicht zijn om dit te doen op basis van EPD’s? Dat is een belangrijke stap om zogenaamd “greenwashing” door weinig betekenende labels tegen te gaan.

Milieu-impact bepalen

Bouwproducten maken altijd deel uit van een systeem waardoor ze niet met elkaar kunnen worden vergeleken op productniveau. Zeker in het geval van isolatie is het heel belangrijk om die cijfers te vergelijken in functie van de totale levensduur van de volledige bouwschil.

Materiaal dat minder goed isoleert, zal over de volledige levensduur van een gebouw veel meer energie verbruiken. Daarnaast heeft het gebruik van een isolatieproduct met een minder goede isolatiewaarde een impact op andere elementen in het gebouw. Zo zullen er bijvoorbeeld bredere muren nodig zijn of moet de onderconstructie voor het dak zwaarder worden, met extra materiaalgebruik tot gevolg.

Duurzaamheid bij Unilin Insulation

Doordat onze isolatieproducten over een EPD beschikken en onze fabrieken ISO 14001 gecertificeerd zijn, helpt onze isolatie om een BREAAM-certificaat te behalen. Building Research Establishment Environmental Assessment Method is een internationaal erkende aanpak die de duurzaamheid van een gebouw bepaalt. Dit certificaat houdt rekening met heel diverse factoren zoals de ligging van het gebouw, het energieverbruik, toegang tot openbaar vervoer, …

In België kunnen gebouwen of gebouwelementen vergeleken worden via de TOTEM-tool op vlak van milieu-impact. Unilin Insulation was één van de eerste fabrikanten waarvan de EPD’s werden geïntegreerd.

Een derde pijler zijn onze tests op VOC’s (vluchtige organische stoffen). Bij het plaatsen van de isolatieproducten gaan we na of er nog een schadelijke hoeveelheid VOC’s vrijkomt. De tests laten we op regelmatige basis uitvoeren door een extern en onafhankelijk labo. Zo kunnen we garanderen dat de hoeveelheid vrijgekomen stoffen tijdens de plaatsing ruim voldoet aan de Europese normen.

Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische fiches en andere documenten.