Streven naar brandveiligheid op 7 niveaus

oktober 2021

Brandveiligheid krijgt al een hele tijd veel aandacht. In de afgelopen 30 jaar zijn daardoor 65% minder dodelijke slachtoffers gevallen, maar elk slachtoffer blijft er één te veel. Daarom moest blijvend gefocust worden op brandveiligheid. Echt brandveilig bouwen vraagt immers een holistische aanpak op 7 niveaus.

De 7 niveau's van brandveiligheid

De 7 niveaus van brandveiligheid maken duidelijk dat één maatregel niet volstaat om brandveilig te bouwen. Het eerste niveau is preventie, als solide basis voor brandveiligheid. Dankzij goede preventie red je vanzelfsprekend het meeste levens. Wanneer er toch brand uitbreekt, zorgen de 6 bovenliggende niveaus ervoor dat die zo goed mogelijk ingeperkt en bestreden kan worden. Er is o.a. aandacht voor branddetectie, maar ook voor de constructie van de gebouwen zelf. Daarin spelen materialen zoals isolatie uiteraard een belangrijke rol.

 

1. Preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom focust het eerste niveau op inzicht krijgen in de oorzaken en risicofactoren van woningbranden. Wist je bijvoorbeeld dat roken, elektrische storingen, koken en onoplettendheden met lucifers of kaarsen de grootste brandoorzaken zijn in Europa? Bij fatale branden wordt het vuur vaak verspreid door gestoffeerde meubels, matrassen, maar ook door kledij en gordijnen.

Met het oog op preventie gaat de EU o.a. na hoe veilig elektrische toestellen zijn (en haalt ze van de markt indien nodig) en worden diverse initiatieven genomen rond bewustwording. Ook constant onderzoek naar oorzaken en risico’s blijft nodig.

 

2. Detectie

Wanneer er toch een brand ontstaat, is het belangrijk om deze zo vroeg mogelijk te detecteren. Dat geeft aanwezigen de kans om snel te reageren, te evacueren of te blussen. Verplichte rookmelders helpen bij een snelle branddetectie. Het spreekt voor zich dat de rookmelders correct moeten geplaatst worden en dat er voldoende aanwezig moeten zijn. Het is aanbevolen om op iedere verdieping, in elke slaapkamer én buiten ieder slaapgedeelte zo’n melder te plaatsen.

Hoewel rookmelders al verplicht zijn in diverse Europese landen, waaronder België, wordt  een verder uitgebreid gebruik over het hele continent aangeraden. 

3. Vroege bestrijding

Binnen de eerste minuten kan een brand bestreden worden met brandblussers en automatische sprinklers. Die sprinklers worden automatisch geactiveerd door hitte en treden alleen in werking waar het effectief brandt. Dankzij zo’n automatisch systeem win je kostbare tijd in de ruimte waar de brand ontstaat.

Bij maar liefst 96% van branden in gebouwen die van sprinklers zijn voorzien, kon het systeem de brand beheersen of zelfs blussen. Wist je dat een automatisch blussysteem verplicht is in alle woningen in Wales en in Noorwegen bij woningen met meer dan twee verdiepingen?

 

4. Evacuatie

Wanneer een brand niet onmiddellijk kan worden gestopt, is veilig evacueren prioriteit nummer één. Er zijn reeds minimumvereisten omtrent de aanduiding van vluchtwegen, maar daar stopt het niet. Een vluchtweg moet steeds goed verlicht, kort én rookvrij zijn. In bouwvoorschriften is er altijd aandacht voor het rookvrij houden d.m.v. afzuiging, rookafvoer of compartimentering. Bovendien moeten alle aanwezigen de vluchtweg kennen … je herinnert je vast nog de verplichte brandoefeningen op school! 

5. Compartimentering

Brandcompartimentering zorgt dat de brand en de bijhorende rook in het compartiment blijven waar deze ontstaan. Andere ruimtes én vluchtroutes zoals traphallen blijven zo gevrijwaard. Brandmuren, -vloeren en -deuren zijn barrières die de brand zo lang mogelijk binnen hetzelfde compartiment houden. Ook de gevel bevat compartimenteringen om brandverspreiding tegen te gaan. Bij snel verspreidende branden kan de compartimentering van het gebouw echter in het gedrang komen. Daarom is het testen van de gevel op brandveiligheid essentieel. Je kan testen op drie niveaus: 

  • Het gebruikte materiaal op zich
  • De opbouw van de gevel in de verschillende materiaallagen
  • Large scale testen: het complete gevelsysteem


Let op: de enige juiste manier is om het complete systeem te testen! Zelfs als één van de materialen onbrandbaar is, is dit immers nog geen garantie dat je volledige gevelsysteem voldoet. Maar ook in de omgekeerde richting is het belang van een complete test meteen duidelijk. Wanneer je de juiste materialen van een lagere brandklasse combineert, kan het gevelsysteem toch de nodige brandveiligheid krijgen. Onthoud bovenal dat het aanpassen van één element een impact kan hebben. Large scale testen zijn dus de manier om een compleet én correct beeld te krijgen van brandveiligheid! 

In diverse Europese landen zijn er daarom al regels om het complete gevelsysteem te testen, in België is dit nog niet het geval. In eigen land zal de nieuwe wetgeving vanaf 2022 meer duidelijkheid scheppen. 

Omdat wij brandveiligheid zo belangrijk vinden, adviseren wij vandaag al volgens die aankomende regels. In dit artikel vatten we de veranderingen voor je samen. De hogere brandeisen zijn er niet in het minst voor geventileerde gevels. Door hun geventileerde karakter zou het vuur immers makkelijk extra zuurstof kunnen krijgen om zich te verspreiden. Een goede mix van materialen in de gevelopbouw, gecombineerd met het naleven van de nodige compartimentering zorgt er gelukkig voor dat ook geventileerde gevels heel brandveilig kunnen zijn. Om aan al deze eisen te voldoen, biedt onze isolatie zeker een meerwaarde.  

 

6. Brandweerstand van de constructie

Bij zware branden moet de brandweerstand van de constructie ervoor zorgen dat er voldoende tijd is om mensen te evacueren vóór er instortgevaar dreigt. Er zijn een aantal brandwerendheidstests om de brandweerstand van een constructie te testen en de Eurocodes zijn binnen Europa het referentiepunt om brandveilig te bouwen.

Vanuit onze kennis over brandveilige structuren zetten we met onze Usystem dakelementen sterk in op brandweerstand. We hebben zowel REI30 als REI60 varianten die respectievelijk een brandweerstand hebben van 30 en 60 minuten. Zo kunnen we goed inspelen op de brandeisen van elk afzonderlijk project. Lees hier meer over de brandveiligheid van onze dakelementen.

 

7. Brandbestrijding

Als het brandt, moet de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn. Zij zijn opgeleid om mensen te evacueren, de brand te bestrijden én om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. In heel Europa bereik je de brandweer via het noodnummer 112.

Om de brand effectief aan te pakken, moeten brandweerkorpsen beschikken over een moderne uitrusting en moeten ze voldoende getraind zijn. Hiervoor bestaan opleidingen en specifieke subsidieprogramma’s.

 

Brandveiligheid bij Unilin Insulation

Wij vinden het heel belangrijk om brandveilig te bouwen met onze isolatieproducten. Zo hebben we voor elk type gebouw een gepaste oplossing en kunnen we heel gericht adviseren volgens de geldende eisen. Op de pagina over brandveiligheid kom je meer te weten over onze inspanningen en de brandveiligheid van onze producten.

Onder het motto ‘practise what you preach’, zetten we ook voor onze eigen kantoren en fabrieken sterk in op brandveiligheid. We hebben zelfs onze eigen vrijwillige brandweerploeg die paraat staat mocht er in onze gebouwen brand uitbreken. Go go team!

 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. We bouwen graag mee aan een (brand)veilige toekomst!

Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische fiches en andere documenten.