Renovatie 2020 - 2050: alle isolatienormen op een rij

januari 0001

Benoveren, renovatiepact 2050, …. De termen over energiezuinig verbouwen vliegen ons om de oren. Wil je klanten duidelijk kunnen vertellen waaraan hun woning moet voldoen, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Check dan zeker ons handig overzicht van de isolatienormen in Vlaanderen, Wallonië én Brussel!

De energienormen voor 2050. UNILIN Insulation helpt je op weg

Zoals dat wel vaker het geval is in België, zijn ook de isolatienormen per gewest verschillend. Natuurlijk wil je klanten de correcte informatie geven over de regio waarin zij een woning of appartement verbouwen. In elk gewest liggen de accenten immers anders. Zo zet Vlaanderen volop in op het Renovatiepact 2050 en zijn er in Wallonië en Brussel diverse aanmoedigingspremies.

 

Vlaanderen

De eerste doelstellingen voor renovaties werden gesteld tegen 2020. Zo moeten vandaag bijvoorbeeld alle daken geïsoleerd zijn om een minimale R-waarde van 0,75m² K/W te halen. In Vlaanderen werden intussen nieuwe doelstellingen op lange termijn geformuleerd (2050).


Renovatiepact 2050

Tegen 2050 voorziet de regering dat elk huis en ieder appartement even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning. Zo wordt het energieverbruik van elk gezin drastisch teruggeschroefd. Dat is niet alleen zichtbaar op de energiefactuur, maar ook het leefmilieu en de woonkwaliteit gaan er sterk op vooruit.

Het Renovatiepact 2050 biedt twee mogelijke pistes om de energiedoelstellingen te behalen: 

  Piste 1: elk onderdeel van de woning voldoet aan aparte eisen
 • Dak, vloer en muren: U = 0,24 W/(m²K)
 • Beglazing: Ug = 1,0 W/(m²K)
 • Vensters (beglazing en raamprofielen samen): Uw = 1,5 W/(m²K)
 • Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie: warmtepomp, condenserende ketel, micro-WKK, warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m².
          Piste 2: de woning haalt het label A of A+

Een energielabel A wordt toegekend aan woningen met een energieverbruik van maximaal 100 kWh/(m² jaar). Het label vind je terug op het EPC-attest en wordt bepaald op basis van de isolatiegraad, ventilatie, verwarmingsinstallatie, …

 

BENOveren

Momenteel zijn de doelstellingen voor 2050 nog niet verplicht, maar uiteraard is het goed om je klanten hierover reeds in te lichten. Door nu al in te spelen op die normen, zitten ze goed voor de toekomst. Daarom zet Vlaanderen volop in op BENOveren. Dat is zoals renoveren, maar dan met de B van beter.

Isoleren en BENOveren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel het dak, de muren als de vloer kunnen een grote verliespost zijn voor kostbare energie. Door de juiste isolatie voor elke toepassing te gebruiken, blijft de warmte binnen en vermindert de energiefactuur zienderogen. Wij ontwikkelden speciale oplossingen voor elke isolatievraag. Je leest er hier alles over! Als extra stimulans om meteen voor de 2050-normen te gaan, reikt de netbeheerder van elke gemeente diverse premies uit aan verbouwers.

 

Wallonië

Om nieuwbouwwoningen zo energiezuinig mogelijk te maken, zet de Waalse overheid volop in op het principe van Q-ZEN: Bâtiments Quasi Zéro Energie. Tegen 2021 moeten nieuwe huizen aan bepaalde energie-eisen voldoen. Voor renovaties schrijft Wallonië dan weer geen normen uit. Toch worden investeringen in betere isolatie financieel aangemoedigd.

Voor wie bijvoorbeeld zijn dak – de grootste verliespost in huis – wil isoleren, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Een isolatiepremie van 5 euro/m² als de werken door een aannemer worden uitgevoerd – het bedrag loopt terug tot 2 euro/m² voor wie het zelf doet. Let wel: de R-waarde van het dak moet hoger of gelijk zijn aan 4,5 m²K/W. Bovendien geldt de premie alleen voor de eerste 100 m² en kan die maximaal 70% van het factuurbedrag bedragen.
 2. Via belastingsvermindering kan tot 30% van het bedrag (max. € 3.050) in mindering worden gebracht op het te betalen bedrag.

 

Brussel

In Brussel pakken ze de energienormen op een eigen manier aan. Ze hanteren er geen E-peil of K-peil, de gangbare termen zijn Netto Energiebehoefte voor Verwarming (NEV) en Primair Energie Verbruik (PEV). Daarnaast variëren de voorschriften heel erg per project. Elk type heeft namelijk z’n eigen EPB-eisen. Bij een nieuwbouw of renovatie gelijkgesteld aan nieuwbouw gelden o.a. volgende voorschriften:

 • Beperk de Netto Energiebehoefte voor Verwarming (bij woningen).
 • Beperk het Primaire Energie Verbruik voor verwarming, sanitair, warm water, koeling en hulptoestellen.
 • Isoleer de wanden van de gebouwschil, met naleving van goede Umax- en Rmin-waarden.
 • Ventileer de ruimtes (met respect voor de juiste debieten) om een gezond binnenklimaat te waarborgen en een intensieve ventilatie te verzekeren bij oververhitting of sterke, occasionele verontreiniging van de binnenlucht.
 • Beperk koudebruggen aan bouwknopen.
 • Beperk het risico op oververhitting.
 • Installeer verbruiksmeters voor technische installaties.

De exacte grenswaarden hangen af van de aard van de werken en de bestemming van het gebouw.

(Ver)bouwers worden in Brussel ook financieel gestimuleerd om het energieverlies via de bouwschil en installaties te beperken. Wie de nodige inspanningen levert, kan rekenen op diverse aanmoedigingspremies. Om bij ons voorbeeld van dakisolatie te blijven … in het Hoofdstedelijk Gewest wordt de premie berekend op basis van het gezinsinkomen waardoor die varieert tussen € 20 en € 40 per m². 

 

Klanten een duidelijk beeld geven van de kosten en mogelijke premies? Laat hen dan zeker hun project ingeven in onze handige subsidiecalculator. Daar zien ze in een handomdraai welke mogelijkheden er zijn in hun gemeente! Wil je meer informatie over onze isolatieproducten voor renovatie? Neem dan hier een kijkje of contacteer ons!

 

Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische fiches en andere documenten.