Disclaimer

INFO Unilin Insulation

Klik hier voor de verkoopsvoorwaarden.  

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op deze website (de 'Site') wordt verstrekt door de firma Unilin BVBA. Door de Site te gebruiken, erken je dat je deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard. 

De informatie op de Site is algemeen en uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Unilin al het mogelijke doet om zorgvuldig samengestelde informatie te verstrekken, is het niet onmogelijk dat op deze site onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie verschijnt. Er wordt geen enkele impliciete of expliciete waarborg gegeven van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie en van de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel.

Unilin behoudt zich het recht voor om de informatie op de Site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Als je onnauwkeurigheden ontdekt in de informatie die op of via de Site wordt verstrekt, kun je dit melden aan:info.insulation@unilin.com

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover Unilin geen controle of gezag uitoefent met betrekking tot technische zaken of inhoud. Unilin kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (blijven) bestaan van deze sites of voor de informatie die zij bevatten. De opname van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Unilin het eens is met de inhoud van deze sites of dat het samenwerkt of een relatie heeft met deze sites.

Unilin en zijn directeuren, werknemers of adviseurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit een direct of indirect gebruik van de Site of de informatie die op of via de Site wordt verkregen. 

Unilin is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de Site, schade als gevolg van technische defecten of virussen of andere storende elementen, of door het raadplegen van website (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op of via de Site wordt verwezen, of door de informatie die zij bevatten. 

Unilin is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site, zoals het verzenden van e-mails, vertraging, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die hij baseert op informatie die hij op of via de Site heeft verkregen. 

De gebruiker van deze Site moet zelf alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojan Horses enz.

De Site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht op alle verstrekte informatie is eigendom van Unilin en de informatie mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van Unilin.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) de Site zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgische recht. 

Privacy

De persoonlijke informatie die je invoert, zal door Unilin worden verwerkt. Je persoonlijke informatie zal volgens de toepasselijke wetgeving en reglementen worden verwerkt. 

Door je persoonlijke gegevens op de Site in te voeren, geef je Unilin de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om de gegevens te verwerken. Doel van de verwerking van je gegevens Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen verzameld en verwerkt:  Het gebruik en het beheer van de Site in het algemeen, met inbegrip van de verzending en ontvangst van berichten Het leveren van informatie over de kenmerken, diensten en producten van Unilin.

Unilin zal alleen persoonlijke gegevens verwerken die voor deze doelen nodig zijn. 

Geen doorzending van persoonlijke informatie.

Je persoonlijke informatie zal niet aan derde partijen worden doorgezonden.

Jouw rechten

Wanneer je de Site bezoekt, kun je altijd je persoonlijke informatie raadplegen, haar nauwkeurigheid controleren of ze verbeteren. Je kunt ook je gegevens laten verwijderen. Om dat te doen, neem je contact op met info.insulation@unilin.com. Als je je gegevens laat verwijderen, is het echter mogelijk dat je (een deel van) onze diensten niet langer kunt gebruiken.

Cookies

De Site gebruikt 'cookies'. Een cookie is een bestand dat de server naar je browser stuurt en dat op je eigen computer wordt opgeslagen. Cookies worden alleen gebruikt om een dienst die jij hebt aangevraagd uit te voeren of te vergemakkelijken. De meeste cookies werken slechts gedurende een enkele sessie of bezoek aan de Site. Als je het wenst, kun je je browser zo configureren dat hij je waarschuwt wanneer een cookie wordt aangemaakt, of de aanmaak verhindert. Als je cookies weigert, kunnen wij echter de verzending van berichten en de levering van bepaalde diensten niet garanderen. 

Wijzigingen van de privacyverklaring

Unilin behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in overeenstemming met de huidige privacyregels.

Vragen

Als je vragen over ons privacybeleid hebt, kun je contact opnemen met info.insulation@unilin.com   

Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische fiches en andere documenten.