Brandveilig isoleren

Brandveilig isoleren

Brandveilig bouwen is essentieel om rampen te vermijden. Het is dan ook een sterk aandachtspunt in elk gebouw en voor niet-éénsgezinswoningen is zelfs een wettelijk kader uitgewerkt. Het juiste isolatiemateriaal kiezen van bij het begin is cruciaal bij het brandveilig bouwen.

Brandveilig bouwen: elke bouwlaag telt

Niet-éénsgezinswoningen op een brandveilige manier bouwen vergt verschillende inspanningen. Zo is er de structurele opbouw van het gebouw, de samenstelling van de bouwschil, plaatsing van nooduitgangen en ga zo maar door. Isolatie is deel van de bouwschil en maakt dus deel uit van de bouwkundige brandveiligheid van een gebouw. De isolatie op zich is belangrijk, maar mag nooit alleen bekeken worden. De brandveiligheid moet altijd op systeem niveau bekeken worden, in combinatie met de andere componenten en materialen die gebruikt worden om de bouwschil op te bouwen. 

We zetten alles wat je moet weten in verband met brandveilig isoleren graag op een rij.

1. Wetgeving: wat verandert?

2. Brandreactie versus brandweerstand

3. Brandveilig isoleren met Utherm en Usafe

4. Brandveilig isoleren met Usystem

5. Brandveiligheid, onze prioriteit

wetgeving

Slim renoveren doe je met Unilin Insulation

1. Wetgeving

Duidelijke eisen zijn veilige eisen

Niet-éénsgezinswoningen (bijvoorbeeld appartementsbouw, scholen, kantoren, …) moeten volgens de Belgische wet voldoen aan heel specifieke brandeisen. Dit om het uitbreken van branden zoveel mogelijk te vermijden. Maar ook om ervoor te zorgen dat wanneer er toch brand uitbreekt deze lang genoeg onder controle blijft om ervoor te zorgen dat iedereen veilig geëvacueerd kan worden. Zo worden rampen vermeden. 

Bij Unilin Insulation volgen we deze brandeisen op de voet en baseren we elk advies op de laatste ontwikkelingen. De laatste wijzigingen van de brandwetgeving zijn enkel van toepassing op nieuwbouw, maar wij raden tens sterkste aan om deze richtlijnen ook bij een renovatie op te volgen.

Openbare gebouwen worden onderworpen aan de brandwetgeving

 

 

Vanaf 1 juli 2022 wijzigt een belangrijk stuk van de brandwetgeving voor de opbouw van gevels in niet-éénsgezinswoningen. Een tot dan onduidelijker deel van de wetgeving wordt vanaf dan heel duidelijk bepaald. Vanaf 1 juli 2022 worden ook heel duidelijke eisen beschreven voor de brandvoortplanting in de opbouw van de gevel, bijvoorbeeld doorheen de spouw. Onze expert zet de veranderingen op een rij.

De veranderingen in detail

Wat geldt vanaf 1 juli 2022: overzicht

De nieuwe wetgeving is vanaf 1 juli 2022 van toepassing op alle niet-éénsgezinswoningen. Welke eisen gelden hangt af van het type gevel. We maken het onderscheid tussen spouwmuur en geventileerde gevel.

1. Spouwmuur

Eisen Lage gebouwen
(tot 10m)
Middelhoge gebouwen
(10 tot 25m)
Hoge gebouwen
(vanaf 25m)
Minimale prestatie van het buitenspouwblad
(in toepassing)
D-s3,d1
(C-s3,d1 bij niet zelf-redzame bewoners)
B-s3,d1 A2-s3,d0
Minimale prestatie van de isolatie
volledig afgeschermd door EI15 gevelmetselwerk*
Geen eis E Onbrandbare isolatie
Minimale prestatie van de isolatie NIET
volledig afgeschermd door EI15 gevelmetselwerk
E E + typeoplossingen** Onbrandbare isolatie
*De isolatie is pas volledig afgeschermd als ook de dagkanten correct zijn afgewerkt.
** Om te voldoen aan de typeoplossingen moet er om de 2 verdiepingen een brandscherm geplaatst worden.

2. Geventileerde gevel

Eisen Lage gebouwen
(tot 10m)
Middelhoge gebouwen
(10 tot 25m)
Hoge gebouwen
(vanaf 25m)
Minimale prestatie van de gevelbekleding
(in toepassing)
D-s3,d1
(C-s3,d1 bij niet zelf-redzame bewoners)
B-s3,d1 A2-s3,d0
Minimale prestatie van de isolatie
volledig afgeschermd door K210 plaatmateriaal*
Geen eis E Onbrandbare isolatie
Minimale prestatie van de isolatie NIET
volledig afgeschermd door K210 plaatmateriaal
E E + typeoplossingen** Onbrandbare isolatie
*De isolatie is pas volledig afgeschermd als ook de dagkanten correct zijn afgewerkt.
** Om te voldoen aan de typeoplossingen moet er om de 2 verdiepingen een brandscherm geplaatst worden of tussen de 2e en 3e verdieping + rond alle openingen.


isolatienormen

2. Brandweerstand vs. brandreactie

Eén maatregel volstaat niet om brandveilig te bouwen. Een gebouw moet altijd in zijn geheel bekeken worden en op elk niveau moeten de gepaste maatregelen worden genomen.
Brandpreventie tot brandbestrijding en alles daartussen moet in telkens in rekening worden gebracht.

Lees hier alles over de 7 niveaus

Om de brandwetgeving te kunnen naleven zijn er Europese normen vastgelegd op vlak van brandreactie en brandweerstand. 

Elk omvatten ze een prestatieniveau en ze maken deel uit van de passieve beveiliging van het gebouw wanneer een brand zich ontwikkelt. Ze zijn dus beide belangrijk in een verschillend stadium van het ontwikkelen de brand. Maar wat is nu het verschil?

Onze expert legt uit.

Brandweerstand en brandreactie: beide belangrijk op verschillende momenten

nl brand

Brandreactie

De brandreactie verwijst naar het gedrag van de constructie of materialen bij het ontstaan en de ontwikkeling van een lokale brand tot aan de vlamoverslag of het uitbreken van een globale brand.

Een goede brandreactie zal het verspreiden van de brand tegengaan en evacuatie mogelijk maken.

Brandweerstand

De brandweerstand verwijst naar het gedrag van de constructie of materialen tijdens een vol ontwikkelde brand.

Een goede brandweerstand zal de brand beperken tot de betrokken ruimte.

Isoleer de gevel brandveilig met Utherm en Usafe

3. Isoleer de gevel brandveilig met Utherm en Usafe

Spouwmuur

Heel veel ééngezinswoningen worden met een spouwmuur gebouwd. Bij deze woningen verandert er in de wetgeving niets en kan je gerust onze Utherm Wall L blijven gebruiken. Wanneer het over niet-ééngezinswoningen gaat verandert de wetgeving wel. Daar gelden afhankelijk van het type gevelbekleding en de hoogte van het gebouw andere eisen.

Met ons Utherm gamma bieden we voor lage en middelhoge een gepaste oplossing. Voor hoge gebouwen raden we geen PIR-oplossing aan.

Utherm Wall LE
logo utherm

Wanneer het metselwerk een brandweerstand EI15 heeft, geldt er bij lage gebouwen geen extra eis. Hier kan je dan ook perfect onze Utherm Wall L blijven gebruiken. Wanneer het metselwerk niet aan brandweerstand EI15 voldoet, kies je voor de Utherm Wall LE. Bij middelhoge gebouwen kies je sowieso voor de Utherm Wall LE, afhankelijk van de gevelbekleding moeten er extra maatregelen genomen worden.

Met de Utherm Premium Wall LE voldoe je aan alle zelfde eisen, maar isoleer je nog slanker!

Voorgestelde oplossingen met Utherm isolatie Lage gebouwen
(tot 10m)
Middelhoge gebouwen
(10 tot 25m)
Minimale prestatie van het buitenspouwblad
(in toepassing)*
D-s3,d1
(C-s3,d1 bij niet zelf-redzame bewoners)
B-s3,d1
Minimale prestatie van de isolatie
volledig afgeschermd door EI15 gevelmetselwerk***
Utherm Wall L
Utherm Wall LE
Utherm Premium Wall LE
Utherm Wall LE
Utherm Premium Wall LE
Minimale prestatie van de isolatie NIET
volledig afgeschermd door EI15 gevelmetselwerk
Utherm Wall LE
Utherm Premium Wall LE
Utherm Wall LE
Utherm Premium Wall LE
+ typeoplossingen**
* Voor het aantonen van de brandreactieklasse van het gevelmetselwerk in zijn eindtoepassing beschikt Unilin over het ISIB rapport n° 2019-A-066. In dit rapport wordt aangetoond dat een spouwmuur met Utherm isolatie opgebouwd met dragend metselwerk en gevelmetselwerk met gesloten mortelvoegen van min. 60mm dik een brandreactieklasse B-s2,d0 behaalt.
** Om te voldoen aan de typeoplossingen moet er om de 2 verdiepingen een brandscherm geplaatst worden.
***De isolatie is pas volledig afgeschermd als ook de dagkanten correct zijn afgewerkt.

Geventileerde gevel

Bij het bouwen met een geventileerde gevel zijn de te nemen maatregelen in verband met brandveiligheid belangrijker dan in een volledige gesloten systeem. Bij Unilin Insulation spelen we hierop in met twee merken, twee materialen, twee oplossingen. Met onze merken Utherm en Usafe bieden we de beste oplossing uit PIR en uit resol. 

slim renoveren

logo utherm

Kies je voor Utherm, dan kies je voor PIR!

In ons Utherm gamma zit je bij lage gebouwen met een geventileerde gevel altijd goed met onze Utherm Wall A. Deze voldoet aan alle eisen. Bij middelhoge gebouwen kan je de Utherm Wall A ook gebruiken wanneer er extra maatregelen worden voorzien.
Met de Utherm Premium Wall A voldoe je aan alle zelfde eisen, maar isoleer je nog slanker!

Duurzaam bouwen

 logo usafe

Kies je voor Usafe, dan kies je voor resol!

In het Usafe gamma van Unilin Insulation vind je ons gamma resol hardschuim isolatieplaten. De Usafe Wall LB isoleert slank en voldoet aan strenge brandeisen. Met een brandreactieklasse van B-s1, d0 is deze plaat uitermate geschikt voor het isoleren van middelhoge gebouwen. Ook  bij hoge gebouwen kan hij gebruikt worden wanneer er extra maatregelen worden voorzien.

Voorgestelde oplossingen met Utherm isolatie Lage gebouwen
(tot 10m)
Middelhoge gebouwen
(10 tot 25m)
Minimale prestatie van de gevelbekleding
(in toepassing)*
D-s3,d1
(C-s3,d1 bij niet zelf-redzame bewoners)
B-s3,d1
Minimale prestatie van de isolatie
volledig afgeschermd door K210 plaatmateriaal
Utherm Wall A
Utherm Premium Wall A
Utherm Wall A
Usafe Wall LB
Utherm Premium Wall A
Minimale prestatie van de isolatie NIET
volledig afgeschermd door K210 plaatmateriaal
Utherm Wall A
Utherm Premium Wall A
Utherm Wall A
Usafe Wall LB
Utherm Premium Wall A 
+ typeoplossingen*
*De fabrikant van de gevelbekleding moet de brandreactieklasse van zijn producten in hun eindtoepassing kunnen aantonen d.m.v. een classificatierapport. Unilin beschikt over B-s1,d0 classificatierapporten van de Utherm Wall A en Utherm Premium Wall A isolatieplaten in combinatie met quasi het volledige gamma van Eternit gevelbekledingen. Deze rapporten en de te respecteren toepassingsvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

 

In Amsterdam wordt momenteel een gloednieuwe stadswijk gebouwd. Met maar liefst 1.800 nieuwbouwappartementen wordt dit stukje Amsterdam binnenkort de thuis van heel wat mensen en winkels.
De gevels werden geïsoleerd met de Usafe Wall LB, die met zijn hoge brandreactieklasse perfect voldeed aan de hoge brandeisen van dit project.

Bekijk het volledige project

Usafe project in Amsterdam voor geventileerde gevel, isoleer brandveilig
pu vs andere isolatiematerialen

4. Brandveilig isoleren met de dakelementen van Usystem

 

REI 
logo usystem

Om aan de verschillende brandveilige eisen te voldoen, ontwikkelde Unilin Insulation binnen het gamma Usystem verschillende brandwerende systeemoplossingen: het FR-gamma. Naast het technische eisenpakket vind je hierin ook verschillende afwerkingsmogelijkheden.

De Usystem brandwerende dakelementen werden volledig getest op vlak van brandweerstand en zijn beschikbaar in twee brandweerstandsniveaus: REI30 (30 minuten weerstand) of REI60 (60 minuten weerstand). De dakelementen behouden dus hun constructieve eigenschappen (R), ook in geval van brand.

Bovendien zijn ze een volwaardig scheidende constructie die vlamdicht (E) en thermisch isolerend (I) is. Voor deze dakelementen gebruiken we PIR-schuim of een combinatie van PIR-schuim en steenwol. De steenwol en het PIR-schuim in deze elementen dragen actief bij tot de bescherming van de kepers. De dragende constructie wordt beschermd en het PIR-schuim behoudt langdurig zijn thermische eigenschappen.

“Voor een nieuw woonzorgcentrum in het Brusselse werden wij onlangs gecontacteerd door de aannemer met de vraag naar een budgettaire REI60 oplossing. Wij dachten meteen aan onze DS FR60-dakelementen. Deze zorgen door de combinatie van minerale wol en PIR voor een brandweerstand van 60 minuten (REI60). De eenvoudig af te werken binnenzijde zorgt tevens voor een verbeterde brandreactieklasse (B-s1,d0).”
Peter Benkö
Product Manager
Unilin Insulation

Brandveilig isoleren met het FR gamma van Usystem
pu in detail

5. Unilin Insulation zet in op brandveiligheid

Bij Unilin Insulation blijven we inzetten op het produceren van producten die bijdragen aan brandveilig bouwen. We volgen de wetgeving en eventuele aanpassingen op de voet en geven graag advies aan elke professional.

Ook intern zijn we bezig met brandveiligheid. Bekijk hier hoe onze brandweercrew zich inzet en voorbereidt zodat ze meer dan klaar zijn bij een eventueel incident.

Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met de nieuwsbrief van Unilin Insulation.

Downloads

Bekijk onze brochures, technische fiches en andere documenten.