Condensatie

Condensatie ontstaat wanneer warme, vochtige lucht uit de binnenomgeving afkoelt (bijv. tegen het koude vensterglas) en daarbij waterdamp afgeeft. Wanneer het vocht niet kan opdrogen, kan dit leiden tot schimmelvorming of rot.
isolatie
Condensatie door dampdiffusie
Dampdiffusie is een traag, natuurlijk proces dat in elke constructie voorkomt. Waterdamp zal zich verplaatsen van het binnenmilieu met hogere damphoeveelheid naar het drogere buitenmilieu. De totale hoeveelheid damp die wordt getransporteerd is beperkt. Condensatie zal enkel optreden tegen een koude, dampdichte laag. Wanneer wordt gewerkt van dampdicht aan de binnenzijde naar dampopen aan de buitenzijde wordt enerzijds de hoeveelheid damp beperkt en kan ze anderzijds vlot uitdrogen.

Condensatie door convectie
In de praktijk zijn condensatieproblemen vooral te wijten aan een onzorgvuldige uitvoering van de constructie, vooral op gebied van luchtdichtheid. Wanneer er luchtlekken zijn of een onzorgvuldige aansluiting van de isolatie op de structuur, dan kan een convectiestroom ontstaan. Dit is het natuurlijk proces waarbij warme, vochtige lucht zich verplaatst tot het afkoelt tegen de buitenzijde van de structuur en terug circuleert. Wanneer deze lucht afkoelt, zal condens ontstaan tegen het buitenoppervlak. De hoeveelheid condens die kan ontstaan is vele malen groter dan bij dampdiffusie, waardoor ze niet zomaar zal uitdrogen, maar schade veroorzaken in de structuur.

 

Belang van luchtdichtheid
Om luchtlekken te vermijden (en dus convectie) is een goede luchtdichtheid essentieel.
 
Vuistregels voor het vermijden van condensatie in de constructie
  • Zorg voor een luchtdichte constructie, zodat condensatie door convectiestromen wordt uitgesloten.
  • Werk steeds met een damprem aan de binnenzijde van de constructie. De buitenzijde van de constructie is liefst zo dampopen mogelijk, zodat eventueel condensvocht kan verdampen.
  • Het ontstaan van condensatie door dampdiffusie hoeft geen groot probleem te zijn, zolang de totale hoeveelheid beperkt blijft (<150g/m²) en de constructie in staat is van zichzelf jaarlijks terug uit te drogen in warmere maanden.
  • Wanneer een dampscherm aan de binnenzijde niet mogelijk is, kan dit onder bepaalde voorwaarden ook in de opbouw worden aangebracht. Dit komt regelmatig voor wanneer een bestaande dakconstructie met wol aan de buitenzijde bijkomend wordt geïsoleerd volgens het sarking principe. Sarkingisolatie dient steeds met een doorlopend dampscherm uitgevoerd te worden. De vuistregel gehanteerd door het WTCB geeft hiervoor een veilige inschatting: de R-waarde van de buitenste laag moet minstens 1.5 maal de R-waarde van de binnenste laag bedragen. Hierdoor blijft de temperatuur aan de binnenzijde van het dampscherm hoog genoeg, waardoor geen condensatie zal ontstaan.

 
Hoe zit het met Ecoon dakelementen?
Alle Ecoon dakelementen zijn voorzien van een dampscherm en zijn zorgvuldig gedimensioneerd om condensatie te vermijden. De polyurethaan isolatie in de kern is steeds voorzien van een gasdichte cachering die de functie heeft van dampscherm. Daarnaast is de isolatiekern, door het productieproces steeds volledig aansluitend op de constructie. Bovendien is een dak met dakelementen eenvoudig luchtdicht. 
 
Belang van ventilatie
Het natuurlijk transport van damp van binnen naar buiten kan nooit een ventilatiesysteem vervangen. Een goed gedimensioneerd ventilatiesysteem draagt bij tot een gezond binnenklimaat en beperkt de hoeveelheid waterdamp in de binnenlucht, door bijvoorbeeld de vochtige lucht na een douche af te voeren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"the best creations come from great partnerships"

Blijf steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met de nieuwsbrief van Unilin Insulation.


Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject

EXPERT LAB

Word een krak in het plaatsen van dakelementen. Bekijk onze opleidingsdata en schrijf u in.