Brand

Specifiek voor niet-eengezinswoningen (bijvoorbeeld appartementsbouw, scholen, kantoren, …) gelden wettelijk verplichte basisvereisten inzake brandveiligheid. Het doel van deze eisen is een voldoende brandveilig gebouwenpark. Voor bouwproducten en constructies gelden eisen voor brandreactie en brandweerstand.

In 2012 werden de eisen omgezet van Belgische normen naar Europese normen voor de bepaling van brandreactie en brandweerstand, in het kader van de Europese harmonisatie. Vanaf 01/12/2016 is classificatie volgens de Europese normering verplicht.

isolatie
Wat valt niet onder de brandwetgeving?
  • Eengezinswoningen moeten niet voldoen aan deze basisnormen. Er worden echter wel eisen gesteld aan de gemene muur tussen woningen (EI60, bij nieuwbouw halfopen of gesloten bebouwing) om brandvoortplanting te vermijden.
  • Lage gebouwen met max. 2 bouwlagen en een oppervlakte ≤ 100m²
  • Bestaande gebouwen: lage gebouwen met bouwaanvraag voor 1 januari 1998, middelhoge en hoge gebouwen met bouwaanvraag voor 26 mei 1995.
  • Renovaties op gebouwen uit bovenstaande categorie, zonder uitbreiding, hoeven niet te voldoen aan de basisnormen. Bij het goedkeuren van de bijhorende bouwaanvraag kan de brandweer echter bijkomende waarden stellen.
Wat is brandveiligheid? 
Binnen de Europese normering van bouwproducten en constructies wordt onderscheid gemaakt tussen 2 begrippen: Brandreactie en Brandweerstand. Beide begrippen omvatten een prestatieniveau en maken deel uit van de passieve beveiliging van het gebouw.
 
Brandreactie
De brandreactie van een product of materiaal doet een uitspraak over het gedrag bij het ontstaan en het ontwikkelen van een lokale brand tot aan de vlamoverslag of het uitbreken van een globale brand. Een goede brandreactie zal het verspreiden van de brand tegengaan en evacuatie mogelijk maken. De brandreactie van een product wordt bepaald op basis van 3 criteria:

  • Brandbaarheid (de hoofklasse, aangeduid met een lettercode van A1-F)
  • Rookontwikkeling (de S-klasse, S1-S3)
  • Brandende druppelvorming (de D-klasse, D0-D2)
 A1       Materialen die niet bijdragen tot de brand 
Noch vóór nach na vlamoverslag
A2 Materialen die niet beduidend bijdragen tot de brand
(Noch vóór noch na vlamoverslag)
B Materialen die niet bijdragen tot de brand vóór de vlamoverslag
maar wel erna
C Materialen die kunnen bijdragen tot de brand vóór de vlamoverslag na meer dan 10 minuten bij een lokale brand
D Materialen die kunnen bijdragen tot de brand vóór de vlamoverslag in de periode tussen 2 en 10 minuten bij een lokale brand
E Materialen die kunnen bijdragen tot de brand vóór de vlamoverslag in de eerste 2 minuten bij een lokale brand
F Materialen die werden beproefd, maar niet voldoen aan klasse E
NPD Geen prestaties opgegeven

 

Hoofdklasse Omschrijving
A1 Onbrandbare producten
A2
B Brandbare producten
C
D
E
F
Klasse Omschrijving
S1 Beperkte rookontwikkeling
S2
S3 Onbeperkte rookontwikkeling

Klasse Omschrijving
D0 Geen druppelvorming
D1
D2 Onbeperkte druppelvorming
Brandweerstand
De brandweerstand van een constructieonderdeel doet een uitspraak over het gedrag tijdens een volontwikkelde brand. Een goede brandweerstand zal de brand beperken tot het betrokken compartiment, alsook voldoende veilige omstandigheden garanderen voor het blussen en onder controle houden van de brand (vermijden van instorting tijdens het blussen). De brandweerstand van een constructie of constructie-element, uitgedrukt in een lettercode en een getal, doet een uitspraak over de functie van het element (Scheidend of niet-scheidend/ Dragend of niet-dragend) en over de duur van de brandweerstand. De Europese classificatie evalueert op 3 deelaspecten:

  • Draagvermogen  Criterium R (voor dragende constructies)
  • Vlamdichtheid  Criterium E (voor scheidende constructies/compartimentering)
  • Isolerend vermogen  Criterium I (voor scheidende constructies/compartimentering)

REI30 = 30 minuten brandweerstand
REI60 = 60 minuten brandweerstand 

 

Performante brandwerende all-in-one dakoplossingen met Usystem-dakelementen
Het Usystem gamma omvat verschillende systeemoplossingen op maat van uw project. Naast het technisch eisenpakket met brandweerstandsniveaus, verschillende brandreactieklassen, thermische prestatieniveaus, constructieve eigenschappen en geluidsisolatie, zijn er verschillende decoratieve mogelijkheden.  De Usystem FR brandwerende dakelementen zijn volledig REI gecertificeerd in 2 brandweerstandsniveaus: REI30 (30 minuten weerstand) en REI60 (60 minuten weerstand). De dakelementen behouden dus hun constructieve eigenschappen (R), ook in geval van brand. Bovendien zijn ze een volwaardig scheidende constructie: vlamdicht (E) en thermisch isolerend (I). De unieke PIR schuimkern draagt actief bij tot de bescherming van de dragende constructie en behoudt langdurig zijn thermische eigenschappen. 

Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met de nieuwsbrief van Unilin Insulation.

Downloads

Bekijk onze brochures, technische fiches en andere documenten.