Sign In

 

 

 • EPD

  Eerste Environmental Product Declaration voor UNILIN division insulation

   UNILIN division insulation zet als bedrijf sterk in op het beperken van de milieu-impact van zijn producten. Om die geringe impact op een objectieve manier aan te tonen liet de isolatieproducent een levenscyclusanalyse uitvoeren voor het UNIPUR PLUS dakelement. Die is geverifieerd door een onafhankelijke organisatie en bevestigd in een Environmental Product Declaration.

  Bedrijven goochelen vandaag almaar meer met de duurzaamheid van hun producten. Ze dragen daarbij allerhande labels aan om hun standpunt kracht bij te zetten. Vaak zetten deze labels slechts één milieuaspect in de kijker. Daardoor zijn ze eerder eenzijdig, of er is helemaal geen controle door derden. Om daar paal en perk aan te stellen is het principe van Environmental Product Declarations (EPD) in het leven geroepen. Zo'n milieuproductverklaring bevat gedetailleerde, kwantitatieve en gecertificeerde informatie over de milieu- en gezondheidsaspecten van een product. De EPD is gebaseerd op een levenscyclusanalyse van het product.

  Met een Koninklijk Besluit (KB) wil de overheid deze correct onderbouwde milieu-informatie promoten. Het KB werd recent door de regering goedgekeurd. Het bepaalt dat fabrikanten bij het communiceren van de milieu-impact van een product vanaf 1 januari 2015 verplicht zijn deze impact te laten verifiëren. Voor de producten die reeds op de markt werden aangeboden voor de publicatie van dit besluit geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2016.

  Om een uitspraak te doen over de milieu-impact van hun product, moeten ze met andere woorden over een objectieve EPD beschikken.

  EPD voor UNILIN

  UNILIN division insulation hecht belang aan een beperkte milieu-impact van zijn producten. Daarom pikt het bedrijf nu al in op de komende EPD-regulering. Bewijs daarvan is een eerste EPD voor het dakelement UNIPUR PLUS. UNILIN division insulation liet een volledige levenscyclusanalyse uitvoeren om de milieu-impact te beoordelen. De resultaten van dit onderzoek werden geverifieerd door een onafhankelijke derde partij. Het EPD geeft op transparante wijze de gedetailleerde, kwantitatieve resultaten van de levenscyclusanalyse weer. UNILIN division insulation is intussen ook bezig met een gelijkaardige analyse voor zijn Utherm-isolatieplaten met multi layer facing. Het is de bedoeling dit najaar ook een EPD voor dit product te behalen.

  Totale gebouwduurzaamheid becijferen

  Architecten en studiebureaus kunnen op basis van de EPD's van de gebruikte producten de totale milieu-impact voor hun gebouw berekenen. Niet onbelangrijk, want almaar meer opdrachtgevers leggen de ontwerpers richtlijnen op. Dankzij de EPD voor de UNIPUR PLUS dakelementen en de op til zijn de EPD voor de Utherm-isolatie kunnen de voorschrijvers vanaf het najaar voor alle UNILIN-producten becijferen welke hun invloed is op de totale milieu-impact of duurzaamheid van een gebouw.

   


   


 

 

 

 

UNILIN geeft advies

U wenst meer info op maat van uw project?

 

 

 

 

 • Contatti