One Home: Vi skapar en säker, stimulerande och positiv miljö för våra medarbetare

One Home: Vi skapar en säker, stimulerande och positiv miljö för våra medarbetare

Unilin Insulations största tillgång är våra drygt 1 000 medarbetare som ger det bästa av sig själva varje dag. För dem vill vi vara som ett andra hem. Våra värdeord engagemang, entreprenörskap, kvalitet och respekt genomsyrar allt vi gör. Tillsammans får vi saker att hända och vår drivkraft är viljan att lyckas.

Zero Harm

Zero Harm tack vare säkra arbetsmetoder

 

Våra medarbetares hälsa och säkerhet står i centrum i allt vi gör. Med en positiv och hänsynsfull företagskultur där säkerhetstänkandet är inbyggt i vårt arbetssätt strävar vi mot noll arbetsolyckor (Zero Harm). Därför inför vi bland annat Life Saving Rules på alla våra anläggningar. På så sätt kan vi säkerställa en tydlig utbildning och kommunikation, analysera problematiska situationer och omedelbart undanröja hinder som står i vägen för ett säkert arbete. Det är också hållbarhet.

Fokus på hälsa

Fokus på hälsa

 

Arbetsplatsen är ett andra hem för våra medarbetare, och där finns också en andra familj där alla trivs och mår bra. Hur vi mår på jobbet påverkar nämligen vår motivation, vårt engagemang och vår initiativförmåga. En god hälsa, att lära känna varandra, att ha roligt tillsammans, ett livslångt lärande och att då och då slå några bollar på padelbanan – allt detta bidrar till hållbara arbetsrelationer som vi gärna investerar i.