UTHERM Sarking

UNILIN Sarking används för att isolera sluttande tak från utsidan. Den stora fördelen jämfört med invändig isolering är ett obrutet isoleringsskydd som eliminerar köldbryggor.

Lösningar

Isolera från utsidan med Sarking isoleringsskivor


Sarking är den bästa lösningen för att tilläggsisolera ditt tak från utsidan på ett snabbt och energieffektivt sätt.

Eliminera köldbryggor

Idag isoleras de flesta tak med mineralull från insidan. Fördelen med denna metod är att isoleringen kan installeras mellan takstolar eller bjälkar för att spara plats. Vid isolering med Sarkingmetoden installeras PIR-isoleringsskivor ovanpå den bärande konstruktionen, vilket skapar ett lufttätt isoleringsskikt helt utan köldbryggor. 

Högt isoleringsvärde och enkel installation

UNILIN Sarking-isoleringsskivor har en hög isoleringsförmåga i förhållande till sin tjocklek, tack vare ett lambdavärde på 0,022 W/mK. De spontade kanterna ger en perfekt, vindtät passform. Installationen går snabbt och smidigt tack vare skivornas låga vikt.

Skivor med limmad underlagsduk

Sarking PLUS PIR L är redan försedd med underlagsduk på den ena sidan. Tack vare en självhäftande överlappning kan du skapa ett vind- och vattentätt tak i ett enda moment. SARKING COMFORT PIR L är försedd med en 35 mm träfiberskiva på ena sidan. Den ger bättre akustiska egenskaper och är ånggenomsläpplig för att säkerställa en effektiv fuktbalans.

UNILIN hjälper dig gärna med ditt isoleringsprojekt

Nedladdningar

Bläddra bland våra broschyrer och andra dokument.