Isolering av platta och låglutande tak

Våra UTHERM FLAT ROOF-isoleringsskivor i PIR-skum är optimala för isolering av platta tak och låglutande tak. Skivorna kombinerar hög tryckhållfasthet, enastående formstabilitet och låg vikt med mycket goda isoleringsegenskaper.

Lösningar

UTHERM Flat Roof PIR L

 • För mekanisk infästning alt. klistring i PU-lim
 • Enkel att installera
 • Låg vikt
 • Utmärkta isoleringsegenskaper
 • Lämplig för både nybyggnation och renovering

UTHERM Flat Roof PIR L fallskiva

 • Färdiga fall från 10 mm upp till25 mm
 • Fall på 30 mm (1:40) och 40 mm (1:30) kan uppnås genom att lägga två lager av fall på 15 mm respektive 20 mm ovanpå varandra
 • Cirka 20 % lägre materialåtgång jämfört med konventionella system för låglutande tak
 • Utmärkta isoleringsegenskaper
 • Ritning tillhandahålles efter beställning
 • Enkel att installera

UTHERM Flat Roof PIR BG

 • Lämplig för klistring i varmasfalt och direkt svetsning av bitumenbaserat tätskikt
 • Enkel att installera
 • Låg vikt
 • Utmärkta isoleringsegenskaper

UTHERM Flat Roof PIR BG fallskiva

 • Färdigt fall på 10 eller 20 mm
 • Cirka 20 % lägre materialåtgång jämfört med konventionella system förlåglutande tak
 • Utmärkta isoleringsegenskaper
 • Ritning tillhandahålles efter beställning
 • Enkel att installera

UTHERM Flat Roof PIR M

 • För mekanisk infästning alt. klistring i PU-lim
 • Enkel att installera
 • Låg vikt
 • Utmärkta isoleringsegenskaper

UTHERM Flat Roof PIR BGM

 • Lämplig för varmasfall
 • Enkel att installer
 • Låg vikt
 • Utmärkta isoleringsegenskaper

Tunnare takkonstruktion

Våra isoleringsskivor för plana tak består av PIR-skum och har (beroende på beläggning) ett lambdavärde mellan 0,022 och 0,027 W/mK. Det låga lambdavärdet gör att isoleringsskiktet kan göras tunnare än med andra isoleringsmaterial, vilket möjliggör en slankare takkonstruktion.

Låg vikt, formstabil och tål gångtrafik

PIR-skum är ett lätt material (30 kg/m³) som gör det möjligt att tillverka långa skivor med låg total vikt. Skivorna har en hög tryckhållfasthet som standard, närmare bestämt 150 kPa. Det betyder att skivorna klarar belastningar upp till 15 000 kg per m².

Tål att gås på

PIR-isolering erbjuder också en annan viktig fördel, nämligen en mycket hög tryckhållfasthet. Vid användning på plana tak kan yttertaket läggas direkt på isoleringen. Du kan till och med gå på PIR-isoleringsskivorna utan att de skadas.

Välj rätt isoleringsskiva

Välj isoleringsskiva med en specifik beläggning för aktuellt takmaterial (takpapp, EPDM eller PVC) och fästmetod (klister, mekanisk infästning eller ballast). Läs våra riktlinjer för mer information.

Skivor med inbyggt fall

Flat Roof B tapered och Flat Roof PIR L tapered är isoleringsskivor med inbyggt fall (10, 15, 20 eller 25 mm) för smidig dränering av regnvatten. En stor fördel är att du slipper bygga ett fall med spackelmassa, vilket innebär lägre vikt och kortare byggtider.

Kvalitetssäkrade och kompatibla

UNILIN erbjuder en rad certifikat, bl.a. CE-märkning och miljövarudeklarationer, som garanterar våra PIR-skivors höga kvalitet.

UNILIN hjälper dig gärna med ditt isoleringsprojekt

Nedladdningar

Bläddra bland våra broschyrer och andra dokument.