Värmeisolering

Värmeisolering ger ökad komfort och minskar energiförbrukningen. Dessutom är isolering obligatorisk för de flesta nykonstruktioner och renoveringar.

Värmeisolering från UNILIN

UNILIN har tillverkat takpaneler med polyuretanisolering för sluttande tak i över 30 år. Med sin omfattande erfarenhet och tekniska kunskap som grund har UNILIN breddat sitt sortiment och erbjuder idag även separata isoleringsskivor av PIR-skum.

R-värde och U-värde

R-värde eller värmemotstånd används för att beskriva isoleringsförmågan hos en viss isoleringsprodukt. Värmemotståndet anger den mängd värme som materialet kan stoppa (i förhållande till sin tjocklek). Ju högre R-värde, desto mindre värmeförluster och bättre isoleringsegenskaper.

U-värde eller värmeöverföringskoefficient används för att beskriva isoleringsförmågan hos ett helt konstruktionselement. Värmeöverföringskoefficienten anger den mängd värme som passerar genom konstruktionen (t.ex. ett tak). Ju lägre U-värde, desto mindre värmeförluster och bättre isoleringsegenskaper.

Trias energetica
”Trias Energetica” är en modell med tre steg som bör följas för att konstruera energieffektiva byggnader:

1. Minska byggnadens energibehov. Börja med att isolera byggnaden väl. Överväg en kompakt konstruktion och undvik energiförluster på grund av inträngande luft.

2. Använd förnybar energi där det går. Efter att energiåtgången reducerats till ett minimum är det dags att tänka på hur energin genereras. Var är det möjligt att använda förnybar energi?

3. Använd fossila bränslen så effektivt som möjligt. När förnybar energi inte är ett alternativ kan istället fossila bränslen användas. Försök att hitta effektiva system och teknologier.

Minska energibehovet

För att minska en byggnads energibehov krävs en bättre isolering. Den billigaste energin är nämligen alltid den du inte konsumerar. Det är också viktigt att byggnaden är lufttät. Tillvägagångssättet beror på de aktuella förhållandena. Därför bör du alltid rådfråga en expert, t.ex. en entreprenör eller en arkitekt.

Byggnadsmantel

Allt börjar med en välisolerad byggnadsmantel* – då slipper du förhoppningsvis att tilläggsisolera huset senare!
Korrekt isolering höjer komforten och ökar värdet på din bostad.
Det är en smart och hållbar investering.

* Byggnadsmantel = det skal som skiljer och skyddar bostadsutrymmet från omvärlden.
Byggnadsmanteln består av tak, fasad, golv, fönster och dörrar.

Energieffektiv byggnad = isolering + lufttäthet + ventilation + värmesystem

För att bygga energieffektivt krävs en omsorgsfull isolering och en lufttät konstruktion som ändå tillåter tillräcklig ventilation. Först då kan en energieffektiv värmeanläggning uppfylla kraven på värmekomfort.