Safe-R

Superior Performance Phenolic Insulation
Tjocklek 25 > 160 mm
Värmeledningsförmåga 0,020 - 0,023 W/mK
Tryckhållfasthet ≥ 100 kPa
Densitet (skumkärna) 36,5 kg/m³ ± 1,5 kg/m³

Safe-R LB

Användningsområde Hålmurar, väggar med luftspalt
Yta gastät aluminiumkompositfolie med låg emissivitet
Brandklassning Euroclass B enligt EN 13501
Certifiering CE och BBA

Upptäck nu

Safe-R/STP (Soffit Plus Board)

Användningsområde Exponerade undertak
Yta Kompositfolie och 6 mm magnesiumsilikat på en sida
Brandklassning Euroclass B enligt EN 13501
Certifiering CE

Upptäck nu

Safe-R GD

Användningsområde Betong (d.v.s. prefabricerade sandwichväggar)
Yta Glassfiberväv
FBrandklassning Euroclass D enligt EN 13501
Certifiering CE

Upptäck nu

Safe-R LB

Användningsområde

Isolering till träkonstruktion

Yta
Gastät aluminiumkompositfolie med låg emissivitet
Brandklassning Euroclass B enligt EN 13501
Certifiering CE och BBA

Upptäck nu