Nieuw leveringsprogramma

mei 2018

Hellend dak Plat dak Spouw

Gebruikte producten

Per 1 mei 2018 beschikken we over een update van ons leveringsprogramma. Deze versie is, naast een nieuwe look & feel, op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de vorige editie (september 2017).

Bestellingen en wijzigingen:
Eerder wezen we u al op het gewijzigde mailadres. Mocht u namelijk een bestelling of wijziging willen doen via de mail, willen wij u vriendelijk verzoeken dit naar ons order mailadres te sturen; Orders.UnilinInsulation@unilin.com

In geval u vragen en/of opmerkingen mocht hebben met betrekking tot ons nieuwe leveringsprogramma of bovengenoemde mutaties dan kunt u te allen tijde contact op nemen met een medewerker van de Verkoop Binnendienst binnen uw rayon. Doorlinken naar https://www.unilininsulation.com/nl-nl/contact