Op de bouwplaats blijkt de grote meerwaarde van prefab bouwen

oktober 2023

Prefab systemen

Vragen naar de voordelen prefab bouwen. Voor de hand liggend, volgens Ko Kuperus, Product Development Engineer. De bouw van een mantelzorgwoning in Veghel toonde eens te meer aan wat de grote voordelen zijn van de prefab oplossingen van Unilin Insulation. Ook de potentie in de industriële en seriematige woningbouw is groot.
RBD Boxtel

Gespecialiseerd in de bouw-, installatie- en vastgoedbranche, volgt de Nederlandse publiciste en adviseur Marjet Rutten de industriële woningbouw in Nederland al jaren op de voet. Begin dit jaar voorspelde ze dat er in 2023 ongeveer 14.500 industriële woningen zullen worden gebouwd. Dat komt neer op een marktaandeel van circa 20 procent.

Prefab bouwen is een containerbegrip, waar ook industrieel bouwen, conceptueel bouwen en modulair bouwen onder vallen. De voordelen zijn bekend en worden onderbouwd door veel onderzoeken, waaronder dat van ING in 2020. Doordat alle onderdelen in de fabriek worden gemaakt, is de bouwtijd op locatie substantieel korter dan een woning vanaf de grond op te bouwen. Bovendien liggen de bouwkosten volgens dit onderzoek minstens 10 tot 15 procent lager. Dankzij een hogere graad van automatisering gaat prefab bouwen immers gepaard met veel minder mensen op de bouwplaats.

Lagere faalkosten

Bij prefab bouwen worden alle onderdelen onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek geproduceerd. Hierdoor hebben de weersomstandigheden minder invloed op het bouwproces. Door geconditioneerd en gestandaardiseerd te bouwen nemen zowel de kwaliteit van de woning als deduurzaamheid van de woning en het bouwproces toe: er is minder afval en er zijn mindertransportbewegingen. Omdat het bouwproces korter is en beter beheerst kan worden, is er een betere controle mogelijk op de onderdelen en zijn de faalkosten lager.

Toverwoord?

In het ING-rapport komen ook de nadelen van prefab bouwen aan bod: er is een langere voorbereidingstijd nodig, het is lastiger om achteraf aanpassingen door te voeren en detransportkosten zijn hoger. Ook vermeldt het rapport dat op de bouwplaats zwaardere machines nodig zijn en volgens sommige deskundigen biedt het ontwerp- en bouwproces minder mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk dan traditioneel bouwen.

Unilin Insulation is het daar niet mee eens. “Vragen naar de nadelen van prefab bouwen, is eigenlijk helemaal niet nodig”, vindt Ko Kuperus, die sinds begin dit jaar als Product Development Engineer in dienst is van het bedrijf. “De flexibiliteit van prefab bouwen zit in het proces voor de opstart van de bouw. Aannemers en architecten kunnen met elke vraag bij ons terecht. Onze Tekenkamer werkt de plannen uit en wij leveren alles op maat aan.”

Met andere woorden: vergeleken met de voordelen van prefab bouwen, zijn de nadelen heel klein bier. Joost Kleijngeld, eigenaar van Kleijngeld Bouwmaterialen in het Brabantse Erp, is het met Kuperus eens. Toch vindt hij dat prefab tegenwoordig een beetje een ‘toverwoord’ is. “In principe leent ieder project zich ervoor, maar je moet een keuze voor prefab bouwen in een heel vroeg stadium maken en vervolgens consequent doorvoeren.

Snel en robuust gebouwd

Dat gebeurde bij de bouw van een mantelzorgwoning in Veghel, waar Kleijngeld als adviseur en bouwmaterialenleverancier bij betrokken was. In het project werd er gebruik gemaakt van de prefab Unilin Insulation-oplossingen Usystem Roof PR en  Usystem Wall DS. Opdrachtgever van het project in Veghel was timmerman Rick van der Heijden, die de mantelzorgwoning voor zijn ouders bouwde. “Het geheel was snel te bouwen, robuust, dragend,goed isolerend en demontabel,” vat hij de voordelen van de prefab Unilin Insulation-systemensamen. “Ik heb de tijd genomen voor de afwerking, anders hadden mijn ouders er na een maand al kunnen wonen.”

Slim materiaalgebruik

Het project in Veghel is volgens Kuperus illustratief voor de ‘kwalitatief hoogwaardige isolerende dakoplossingen’, die al decennialang worden geleverd voor renovatie en traditionele nieuwbouw.“Maatwerk, slim materiaalgebruik en diepe expertise in de ontwikkeling, productie en toepassing vangeprefabriceerde geïsoleerde hellende en platte daken. Dat zijn de eigenschappen die van Unilin Insulation de ‘go-to- partner’ maken, voor dakdekkers en aannemers maar ook voor woningcorporaties en particuliere opdrachtgevers.”

Een belangrijke troef daarbij is volgens Kuperus het projectbureau van Unilin Insulation, dat ieder prefab bouwproces mede dankzij tools als BIM zo naadloos mogelijk laat verlopen. “Ook onze flexibele geautomatiseerde productiemiddelen mogen in dat verband niet onvermeld blijven. Ze sterken mij in de overtuiging dat de prefab oplossingen van Unilin Insulation ook zeer interessant voor industriële en seriematige woningbouwers.

Mooie toekomst

Ook voor de prefab gevelsystemen van Unilin Insulation die onder de noemer ‘Structural Insulated Panels’ (SIP) in de markt worden gezet, ziet Kuperus een mooie toekomst weggelegd. “Net als bij onze dakelementen zal product(door)ontwikkeling ervoor zorgen dat ze ook aantrekkelijk worden voor industriële woningbouwers en aannemers die seriematig woningen bouwen. Het momentum is er.

Over het project in Veghel is in woord en beeld veel meer informatie beschikbaar. En meer weten over de prefab oplossingen van Unilin Insulation? Neem dan contact met ons op.

Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.