Isoleren en renoveren van woningen makkelijker en aantrekkelijker dan ooit

september 2023

Zolder Vloer Spouw

Ook in Nederland moet de gebouwde omgeving in 2050 klimaatneutraal zijn. Met het isoleren van woningen voorop, verloopt de energietransitie volgens de Europese Commissie echter veel te traag. Dankzij onze pasklare isolatie-oplossingen zou daar op heel korte termijn wel eens verandering in kunnen komen, temeer daar vrijwel alle producten in aanmerking komen voor subsidie.

De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, wordt ook in Nederland vaak genoemd als een van de grootste uitdagingen van de energietransitie. Niet alleen alle huurwoningen maar ook alle koopwoningen moeten uiterlijk in 2050 van het gas af en CO2-neutraal zijn. Daartoe worden daken voorzien van zonnepanelen en maken gasgestookte cv-ketels plaats voor elektrische warmtepompen. In de wetenschap dat het beperken van het energieverbruik een van de drie pijlers van de Trias energetica is, staat ook isolatie in het middelpunt van de belangstelling.

Financiële prikkels

Alle nieuwe woningen die in Nederland worden gebouwd, zijn sinds 2018 niet alleen gasloos maar ook uitstekend geïsoleerd. Het isoleren van bestaande woningen wordt op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau gestimuleerd met diverse subsidiemaatregelen, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) die door het RVO in goede banen wordt geleid.

Tegenover dergelijke financiële prikkels, staat het vooroordeel dat het isoleren van een woning een relatief kostbare en ingrijpende gebeurtenis is. Omdat de bewoners tijdens de werkzaamheden zelfs tijdelijk hun huis zouden moeten verlaten, kozen woningcorporaties vaak maar liever voor sloop/nieuwbouw. De huurders moeten dan ook tijdelijk elders worden gehuisvest, maar kunnen wel terugkeren in een nieuwe woning die op het gebied van duurzaamheid en comfort aan alle eisen voldoet.

Steeds ruimer en beter aanbod

Dat woningcorporaties net als particuliere huiseigenaren steeds vaker de voorkeur geven aan renoveren, komt volgens deskundigen deels door het grote gebrek aan menskracht en materialen in de bouw dat een remmend effect heeft op het sloop/nieuwbouw-tempo in Nederland. Daar komt bij dat renoveren op de keper beschouwd duurzamer is dan sloop/nieuwbouw. In de gebouwde omgeving geldt immers: hoe langer het vastgoed meegaat, hoe duurzamer dat is.

Dat ook aannemers en architecten steeds vaker kiezen voor renoveren, is ook te danken aan het steeds ruimere en betere aanbod van na-isolatieproducten voor bestaande woningen. Unilin Insulation is gespecialiseerd in isolatieplaten voor gevels en daken.

Uitstekende isolatiewaarden

De rode draad in het Unilin Insulation-assortiment dat vrijwel alle woningtypen bestrijkt, is PIR-hardschuim. Die kunststof is niet alleen licht, maar combineert ook uitstekende isolatiewaarden met een hoge brandveiligheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Usystem Roof Reno-serie dakelementen, die is ontwikkeld voor de isolatie van hellende daken met een geventileerde dakbedekking zoals pannen. “De vochtongevoelige isolatieplaten worden aan de buitenkant aangebracht op het bestaande dakbeschot,” legt expert Rob van Leeuwen uit. “De bewoners hoeven daardoor niet het huis uit tijdens de werkzaamheden en ondervinden er ook in andere opzichten weinig hinder van.”

Usystem Roof Reno-dakplaten kunnen ook met een overstek van maximaal 450 mm worden geleverd. Zowel de isolatiewaarde als de lengte van de isolatieplaten worden afgestemd op de wensen van de architect, aannemer of woningeigenaar. Van Leeuwen: “Die offsite productie heeft als voordeel dat snel en efficiënt kan worden gewerkt en dat de hoeveelheid snij-afval op de bouwplaats minimaal is.”

Veel energiewinst

Dat geldt ook voor de isolatieplaten van de Utherm Wall-serie. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat de meeste warmte weglekt via het dak, kan ook met isolatie van de spouwmuren veel energiewinst worden geboekt. 

In combinatie met vloerverwarming worden Utherm Floor LE-isolatieplaten steeds vaker toegepast om vloeren te isoleren. Aannemers of architecten kizen voor een combinatie met Utherm Attic L Click-isolatieplaten, die een sterke troef van Unilin Insulation zijn bij het isoleren van hellende zolderdaken. Ze worden aan de binnenkant aangebracht en zijn aan de zichtzijde voorzien van een witgelakte spaanplaat, met als resultaat een comfortabele en representatieve opslag- of leefruimte. 

Belangrijk om weten: vrijwel alle Unilin Insulation-producten komen in aanmerking voor ISDE-subsidie. Dat zegt veel over de duurzaamheid van producten én over de bijdrage die het bedrijf wil en kan leveren aan de energietransitie in Nederland. 

Meer weten over de pasklare isolatie-oplossingen van Unilin Insulation voor de zolder?

Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.