BENG - Hoe voldoe je hieraan?

september 2022

Duurzaamheid

Hoe toon je aan dat je gebouw voldoet aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) op het gebied van energiezuinigheid voor nieuwbouwprojecten? Dit is een puzzel die met consequent werken en goede documentatie is op te lossen. Dit stappenplan helpt je op weg.

Dak op maat

Stap voor stap op weg naar BENG

 

1. Rekenmodel als basis

De energieprestatie van een gebouw wordt bepaald met behulp van een rekenmodel waarmee je met drie soorten energieprestatie indicatoren de score van je gebouw bepaalt, BENG 1, BENG 2 en BENG 3. Per gebruiksfunctie is voor deze prestatie indicatoren een eis geformuleerd in het Bouwbesluit. De BENG-eisen zijn als volgt gedefinieerd:

1. de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr)

2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr)

3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Deze BENG-eisen zijn gebaseerd op de welbekende Trias Energetica. Het beperken van de energiebehoefte is daarin de eerste en de belangrijkste stap. Alle energie die niet gebruikt wordt, hoef je immers ook niet op te wekken. Isolatie van de gehele schil is en blijft de basis van een energiezuinig gebouw. De energiebehoefte van een gebouw wordt beïnvloed door de combinatie van vorm, ligging en isolatie, waardoor een ontwerp dat rekening houdt met de plaatselijke situatie een betere score krijgt. Een optimaal geïsoleerde gebouwschil is cruciaal voor het beperken van de energiebehoefte van een gebouw en voor het voldoen aan de BENG-eisen. Unilin Insulation biedt isolatie oplossingen aan, die helpen om het isolerende vermogen te verhogen.

De keuze voor de installaties bepaalt hoeveel energie het gebouw kan gebruiken. Hiermee zijn de tweede en derde categorie BENG-maatregelen te bepalen. Duurzaam opgewerkte energie leidt tot een betere score en de Unilin producten houden hier rekening mee. Zo zijn de dakelementen (afhankelijk van de overspanning) geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen op de pannen en met een geschikte onderdakfolie ook voor in dak PV. Raadpleeg onze technische adviseurs om te zien wat er bij jou mogelijk is.

2. Energieprestatie: vooraf berekenen

De berekening die tijdens de vergunningaanvraag wordt ingediend is de basis voor het bepalen van de energieprestatie. Hier horen ook een voorlopig energielabel en een berekening van de maximale temperatuur in juli bij - als er geen actieve koeling wordt toegepast. De definitieve beoordeling van de energiebehoefte wordt gedaan bij oplevering, ter plaatse in het gebouw. Zo is er zowel vooraf, bij het maken van het ontwerp, als achteraf bij de oplevering aandacht voor de energieprestatie van het gebouw.

Welke normen worden gehanteerd?

De berekeningen die voor BENG nodig zijn worden in de NTA8800 gespecificeerd. Deze 'Nederlandse Technische Afspraak' is in overleg met de bouwbranche tot stand gekomen en verwerkt in de software van een aantal leveranciers. Een BRL 9500 gecertificeerde adviseur kan de berekening voor je uitvoeren, met behulp van hiervoor geschreven en goedgekeurde software.

Energiebehoefte naar gebouwtype

BENG gaat uit van een energiebehoefte van 55kWh per vierkante meter per jaar, geldig voor de in Nederland gebruikelijke tussenwoning. Dit geldt niet voor alle gebouwen, daarvoor zijn de verschillen te groot. Om de energiebehoefte te bepalen wordt gekeken naar de verhouding tussen het oppervlak van de schil en het vloeroppervlakte, zodat er voor ieder gebouw een zo realistisch mogelijke energiebehoefte kan worden berekend.

Invloed van de bouwmethode

De bouwmethode heeft veel invloed op het vermogen van een gebouw om energie vast te houden en daar wordt in bepaalde gevallen rekening mee gehouden. Houtskeletbouw heeft minder opnamevermogen dan een constructie met steen of beton. Hiervoor is een verhoging van de grenswaarde in de berekeningen mogelijk. Voor lichte bouwmethoden geldt dat de BENG-1 eis met 5 kWh/m2.jr wordt verhoogd.

3. Bewijs bij oplevering

De definitieve goedkeuring wordt gegeven na de bouw. Na de toetsing en vergunningverlening vooraf wordt bij oplevering gekeken naar de energieprestatie van het gebouw. Door tijdens de bouw consequent en zorgvuldig een projectdossier bij te houden, is het makkelijker om achteraf aan te tonen welke materialen zijn toegepast hiermee kun je laten zien dat je volgens verleende vergunning hebt gebouwd. Dit projectdossier bevat bijvoorbeeld foto's en documentatie van alle gebouwonderdelen met maatvoering en afwerking van de toepaste isolatie, de installaties, luchtdichtheid enzovoorts

Op basis van het projectdossier wordt bij oplevering een definitief energielabel voor het gebouw opgesteld.

 

Ondersteuning door Unilin Insulation

Als bouwer moet je bewijzen dat je aan de eisen voldoet, maar je staat er niet alleen voor. Unilin Insulation helpt je met oplossingen gericht op energiebesparing, goede documentatie en certificeringen. Ook geven we projectgerichte ondersteuning en helpen we met het maken van de juiste keuzes, lees er hier meer over.

Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.