7 akoestische aandachtspunten bij het ontwerpen van een schoolgebouw

mei 2023

Een klaslokaal met veel achtergrondgeluid kan zorgen voor stress, verlaagde concentratieniveaus en tal van andere klachten. Een fijn akoestisch klimaat initieert daarentegen een positieve spiraal. De leerlingen worden rustiger, waardoor het algemene geluidsniveau nog verder daalt en de leerprestaties steeds beter worden. Rekening houden met akoestiek bij het ontwerpen van een schoolgebouw, is simpelweg een must.
Afbeelding akoestiek in scholen

Om een rustige leeromgeving met goed verstaanbare leerkrachten en docenten te creëren, houden architecten en aannemers idealiter rekening met een aantal akoestische aandachtspunten. Een overzicht van de zeven belangrijkste.

 

1. Indeling van de school

Een hoog akoestisch comfort begint logischerwijs al in de ontwerpfase. Via een doordachte indeling van de schoolgebouwen kunnen allerlei vormen van geluidsoverlast al in een vroeg stadium vermeden worden. Zo is het een goed idee om een muzieklokaal of een ruimte waarin de leerlingen aan de slag zullen gaan met luidruchtige machines, aan het uiteinde van een gang of in een aparte vleugel onder te brengen. En de gymzaal kan het best op grote afstand van de reguliere leslokalen worden gesitueerd.

 

2. Geluidswering tussen ruimtes

In het kader van zo’n slimme indeling krijgen ook de technische ruimtes een adequate plaats en denken de ontwerpers vooraf goed na over het achtergrondgeluid dat de noodzakelijke installaties zullen veroorzaken. Zo wordt meteen het belang van een goede interne geluidsisolatie duidelijk. In een ideale wereld worden de leerlingen niet gestoord door een koelmachine, het systeem van mechanische luchtverversing of de herrie uit een aangrenzend klaslokaal.

 

3. Isolatie buitengevels

Geluidsisolatie kent daarnaast ook een extern aspect. Omdat verkeerslawaai en andere bronnen van overmatig geluid in de schoolomgeving fnuikend zijn voor de concentratie van de studenten, is het belangrijk om de buitengevels en het dak goed te isoleren. Oplossingen als geïsoleerde dakplaten, gepast afgewerkte spouwmuren of geavanceerde dakelementen kunnen hier soelaas bieden. Maar ook de zogenaamde massawet speelt een rol: zwaardere constructies leiden doorgaans tot een betere geluidsisolatie.

 

4. Nagalmtijd

Wanneer het gaat over de zaalakoestische kwaliteit van een (school)gebouw, is de nagalmtijd een van de meest cruciale elementen. Om die tot een minimum te beperken, is het zaak om voldoende absorberende materialen aan te brengen. Een geluidsabsorberend plafond is echt onmisbaar: in dat kader vormt een systeemplafond een prima oplossing, die aangevuld kan worden met opnieuw een goede isolatie en eventueel een basdeken om ook de lagere geluidsfrequenties te absorberen. 

 

Om de galm nog verder in te perken, het geluidsniveau te verlagen en de spraakverstaanbaarheid zodoende te verbeteren, moeten ook de wanden worden voorzien van absorberende materialen. Deze moeten zichtbaar zijn, want de geluidsgolven moeten er letterlijk tegenaan kunnen botsen. Alleen met zo’n totaalaanpak is het mogelijk om te evolueren naar ‘klasse A’ in het Programma van Eisen Frisse Scholen. Dat overheidsprogramma reikt schoolbesturen de nodige handvatten aan om te streven naar gebouwen met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu, waarbij dus ook akoestiek een van de aandachtspunten is. 

 

5. Flutterecho’s

In de context van een leslokaal zijn ‘flutterecho’s’ zeer relevant. Zij vormen een fenomeen dat opgelost kan worden aan de hand van absorberende panelen. Flutterecho’s zijn geluidsgolven die reflecteren tussen twee evenwijdige wanden, in een klaslokaal doorgaans tussen de voor- en de achterzijde van de ruimte. Aangezien zulke spiegelende reflecties behoorlijk storend kunnen zijn, is het geen overbodige luxe om de achterwand te bekleden met voldoende absorberend materiaal.

 

6. Contactgeluid

Als het om geluidsabsorptie gaat, is de potentiële invloed van het vloeroppervlak beperkt. Omdat ook contactgeluid een belangrijke factor uitmaakt in een drukbevolkt gebouw, verdient de vloer toch wat extra aandacht. Een klaslokaal voorzien van tapijt is om hygiënische redenen een minder goed idee. Gelukkig is het aan de hand van bepaalde trillingsdempende of isolerende vloermaterialen mogelijk om het geluidsniveau verder in te perken en het akoestisch comfort te optimaliseren.

 

7. Spraakverstaanbaarheid

De spraakverstaanbaarheid is vanzelfsprekend een essentieel aandachtspunt bij het ontwerpen van een schoolgebouw. Alle reeds besproken oplossingen leveren hier een grote bijdrage aan, maar er bestaan ook nog een aantal meer specifieke maatregelen. Om de verstaanbaarheid van de leraren nog wat verder op te krikken, kan net boven hen bijvoorbeeld een hard reflecterend vlak worden aangebracht. Zeker in langgerekte rechthoekige lokalen is dat een interessante methode, want op die manier wordt de reikwijdte van het stemgeluid aanzienlijk vergroot en bereikt de leerstof ook de leerlingen achteraan.


Ook voor ons is een goede akoestiek belangrijk.

Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.