10. Detaillering afwerking

In de details moet worden gecontroleerd, of deze op een goede manier en volgens de geldende verwerkingsvoorschriften uitvoerbaar zijn. Hierbij worden verschillende zaken beoordeeld.

Het woningscheidend detail
De aansluitingen ter plaatse van de woningscheiding, indien aanwezig, dienen zo veel mogelijk te worden uitgevoerd in combinatie met dakpannen volgens onze standaarddetaillering. Van dit standaard detail kan worden aangegeven welke prestaties er met de dakelementen kunnen worden geleverd op het gebied van WBDO en geluid (geluidsisolatie overgangsgeluid).  Bij afwijkende details of dakbedekking wordt geadviseerd om een verdere beoordeling door een bouwfysisch adviseur te laten uitvoeren.
 
Opleggingen en bevestiging dakelementen
De elementen moeten volgens de verwerkingsvoorschriften kunnen worden opgelegd en bevestigd. Daarbij zijn de opleglengte en afmetingen van de oplegging van belang. De
opleggingen dienen zich onder de dakelementen te bevinden, zodat de bevestigingen van bovenaf door de elementen (en door de onderplaat) kunnen worden aangebracht. Ook moet worden gekeken naar het materiaal waarin de bevestiging moet worden gemaakt. De voorkeur gaat uit naar een oplegging van hout, omdat hiervoor de standaard meegeleverde bevestigingsmiddelen kunnen worden toegepast. Een bevestiging op een staalconstructie is echter vaak ook mogelijk door bijvoorbeeld toepassing van zelftappende, eventueel zelfborende schroeven.
 
Afschuiningen
De elementen kunnen worden afgeschuind tot een bepaalde hoek. Er dient te worden gecontroleerd of de getekende afschuiningen tot de mogelijkheden behoren.
 
Afvoer lekwater
Afhankelijk van het type dakbedekking of de overspanningsrichting kan de toepassing van een waterkerende dampdoorlatende folie op de elementen noodzakelijk zijn om een goede afvoer van lekwater te kunnen realiseren. Verder wordt er ter plaatse van sparingen gekeken of de afvoer van lekwater op een goede manier kan verlopen.
 
Toepassing dampremmende laag
Afhankelijk van het type dakbedekking (bijvoorbeeld riet of metalen dakbedekking) kan er een dampremmende laag noodzakelijk zijn aan de onderzijde van de dakelementen. Deze kan in sommige gevallen in het element opgenomen zijn of kan in het werk aan de onderzijde worden aangebracht in combinatie met een plafond. Ook ter plaatse van badkamers (of andere ruimten met hogere temperaturen en luchtvochtigheid) dient er ter bescherming van de onderplaat van het dakelement een dampremmende laag met een plafond in het werk te worden aangebracht.
 
Afwerking onderzijde elementen
In de verwerkingsvoorschriften wordt een afwerking aan de onderzijde van de elementen voorgeschreven ter plaatse van overstekken en open muurspouwen. Op deze plaatsen dient de onderplaat te worden beschermd tegen omstandigheden die zich in een buitensituatie voordoen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject

Downloads

Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.