Premies, subsidies en beleid

Ontdek alle mogelijke subsides en premies voor uw project! 

isolatie
Belgische woningen zijn de 3e grootste energieverbruikers van Europa. De huishoudens waren in 2014 verantwoordelijk voor 13.6 % van het bruto binnenlands energieverbruik. Als België en Vlaanderen de Europese doelstellingen wil halen, dan moet er nog heel wat gebeuren!  

Beleid
De overheid probeert de Europese doelstellingen te halen door het toepassen van verschillende instrumenten. Zo zijn er premies en subsidies voor investeringen in energiezuinige renovatie, verplichtingen via EPB voor nieuwbouw en renovatie en de wooncode voor bestaande woningen.

Vlaamse dakisolatienorm
De Vlaamse Wooncode legt minimumnormen op waaraan woningen moeten voldoen. Sinds 1 januari 2015 is de dakisolatienorm ingevoerd. Dit houdt in dat elke woning moet voorzien zijn van dakisolatie met een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 0.75 m²K/W*. Voldoet (een deel van) het dak niet aan deze eis, dan worden strafpunten toegekend. Vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt worden verklaard. Vanaf 2020 zullen bij het ontbreken van dakisolatie sowieso 15 strafpunten worden toegekend. De dakisolatienorm is in theorie voor alle woningen, maar de mogelijke sancties zijn vooral van toepassing op huurwoningen. Lees meer op: http://www.energiesparen.be/vlaamsedakisolatienorm Wist je dat: Een R-waarde van 0.75 m²K/W overeen stemt met een isolatielaag van slechts 2 cm PUR of PIR. Dit is uiteraard een zeer dun isolatiepakket.

EPB
De gewesten stellen sinds 2006 elk via eigen EPB-wetgeving eisen aan de energiezuinigheid van een gebouw. De doelstelling van deze EPB-regelgeving is het verhogen van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Deze eisen worden geleidelijk strenger en uitgebreid naar renovatie. Een nieuwbouwwoning met bouwvergunning vanaf 2016 is al dubbel zo energiezuinig als een nieuwbouwwoning met vergunning vanaf 2006. (E-peil 50 tegenover E-peil 100). Vanaf 2021 moet alle nieuwbouw BEN of Bijna-energie-neutraal gebouwd worden, met een E-peil = 30 of lager. Het eisenpakket is samengesteld uit eisen voor 3 grote groepen:
  • Thermische isolatie: K-peil, U-waarden of R-waarden
  • Energieprestatie: E-peil, netto energiebehoefte en hernieuwbare energie
  • Binnenklimaat: ventilatie en oververhitting
Lees meer op: http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen

Van Energierenovatie 2020 naar Renovatiepact 2050
Ga je renoveren? Hou daarbij rekening met:
  • Vanaf 2016: E90
  • Vanaf 2050: E60
Van Energierenovatie 2020
Een energiezuinige woning voor elke Vlaming tegen 2020, dat is de doelstelling van de Vlaamse overheid. Het Energierenovatieprogramma focust daarbij op:
  • Een goed geïsoleerd dak voor alle bestaande woningen in Vlaanderen
  • Enkel glas in bestaande woningen vervangen door hoogrendementsglas
  • Verouderde verwarmingsketels vervangen door hogerendementsketels
Naar Renovatiepact 2050
Met het Renovatiepact willen overheid en bouwsector op lange termijn twee belangrijke maatschappelijke doelen bereiken:
  • Verhoging van de renovatiegraad van het Vlaamse woningpatrimonium
  • De energieprestaties van alle bestaande woningen verbeteren tot E60.
Premies en subsidies
Doe je energiebesparende investeringen, dan kan je allerlei subsidies krijgen via de netbeheerder (Eandis of Infrax), de gemeente- of provinciebesturen en de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Maak gebruik van de subsidie calculator om een overzicht te krijgen van alle mogelijke premies per postcode. 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"the best creations come from great partnerships"

Blijf steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met de nieuwsbrief van Unilin Insulation.


Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject

EXPERT LAB

Word een krak in het plaatsen van dakelementen. Bekijk onze opleidingsdata en schrijf u in.