Kondensering

Kondensering opstår, når varm og fugtig luft møder en kold overflade (f.eks. en vinduesrude), så der dannes vanddamp. Hvis fugten ikke fordamper igen, kan det føre til svamp eller råd.
Kondensering gennem vanddampsdiffusion

Vanddampsdiffusion er en langsom og naturlig proces, som forekommer alle konstruktioner. Vanddamp bevæger sig inde fra bygningen med højere vanddamptryk til det mere tørre miljø uden for bygningen. Der transporteres kun en begrænset mængde vanddamp. Kondensering opstår kun, når vanddampen kommer i kontakt med et koldt, damptæt lag. Når der er damptæthed på indersiden og damp-gennemtrængeligt på ydersiden, er mængden af vanddamp begrænset, og den fordamper let.


Kondensering gennem konvektion

I praksis skyldes kondensproblemer oftest en dårligt udført konstruktion, især hvad angår lufttæthed. I tilfælde af utætheder eller isoleringsmateriale, som ikke er monteret korrekt på konstruktionen, kan der opstå konvektion. Det er en naturlig proces, hvor varm, fugtig luft i bevægelse rammer konstruktionens kolde yderside og kastes tilbage. Når luften afkøles og, dennes der kondens på ydersiden. Mængden af kondens er mange gange større end ved vanddampdiffusion, og derfor den konstruktionen i stedet for blot at tørre ud.

Lufttæthedens betydning

God lufttæthed er afgørende for at undgå utætheder (og derfor konvektion).

Tommelfingerregler til at forhindre kondensdannelse i konstruktionen
  • Sørg for, at konstruktionen er lufttæt, for at forhindre konvektionsstrømme, som kan skabe kondensdannelse.
  • Brug altid en dampspærre på indersiden af konstruktionen. Ydersiden af konstruktionen skal normalt være så damp-gennemtrængelig som muligt, så eventuelt kondensvand kan fordampe.
  • Kondensering på grund af vanddampdiffusion behøver ikke være et stort problem, så længe den samlede mængde er begrænset (< 150 g/m²), og konstruktionen hver år tørrer ud på naturlig vis i sommerhalvåret.
  • Hvis en dampspærre på indersiden ikke er mulig, kan man installere spærren konstruktion under bestemte betingelser. Dette sker ofte, når en eksisterende tagkonstruktion med uld på ydersiden efterisoleres i overensstemmelse med den Sarking-princippet. Sarking-isolering skal altid monteres med en ubrudt dampspærre. En tommelfingerregel fra WTCB (NL)/CSTC (FR) giver en sikker vurdering: R-værdien for det udvendige lag skal være mindst 1,5 x R-værdien for det indvendige lag. Det holder temperaturen på indersiden af dampspærren høj nok til, at der ikke kan dannes kondens.

Ventilationens betydning

Den naturlig transport af damp fra indersiden til ydersiden kan aldrig erstatte et ventilationssystem. En godt dimensioneret ventilationssystem bidrager til at skabe et sundt indeklima og begrænser mængden af vanddamp i luften i bygningen, for eksempel ved at fjerne den fugtige luft efter et brusebad.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om interessante nyheder og produktopdateringer.


UNILIN vil gerne hjælpe dig med dit isoleringsprojekt

Downloads

Se vores brochurer, og andre dokumenter.