Bygningsfysik

En varmeisoleringsprodukt begrænser varmeoverførslen mellem dets to sider. Men hvordan fungerer det? Hvad er en λ-værdi?
Varmeoverførsel

Varme kan overføres på tre måde: Varmestråling, varmekonvektion og varmeledning. Den vigtigste egenskab ved isoleringsmaterialer er deres manglende varmeledning.

Hvordan fungerer isolering?
Et effektivt isoleringsmateriale isolerer godt. Det betyder, at det leder varmen dårligt, fordi det forhindrer luft (eller gas) i at cirkulere.
PU-isoleringsmaterialer som f.eks. PIR består af fines 3D-skumstrukturer, som danner gasfyldte celler. Den meget fine struktur gør, at varmen skal trænge igennem et meget stort antal varmehæmmende barrierer, før det når frem til den anden side af materialet.

Varmeledningsevne λ [W/mK]
Materiale Varmeledningsevne λ [W/mK]
UNILIN PIR 0.022
Blødtræ 0.13
Beton (almindeligt) 1.4
Stål 50

Hvordan fungerer isolering?
Et isolerende lag i konstruktionen forhindrer den indvendige overflade i at blive for kold. Det betyder, at rummet afkøles langsommere og derfor kræver mindre varme.

Varmemodstand R [m²K/W]
Jo mindre varme, der passerer gennem et produkt, desto bedre er dets varmemodstand (R).
Varmemodstand er en produktegenskab: Den afhænger af tykkelsen (jo tykkere, desto bedre) og λ-værdien (jo lavere, desto bedre).

R = d / λ

R-værdi Materiale Lambda Tykkelse i meter
4,5 Træ 0,130 0,59
4,5 Rockwool 0,037 0,17
4,5 PIR 0,022 0,10


Konstruktionens opbygning

De fleste konstruktioner består af flere lag. Den samlede R-værdi kan beregnes ved at tage de enkelte lags varmemodstandsværdier og lægge dem sammen.

Rtot = R1+R2+R3+R4

Hvis et lag er sammensat (f.eks. en væg med træskelet og isolering eller afstivede spær), kræves en særlig beregning af den samlede R-værdi for det sammensatte lag.

Rtot = R1+Rheterogeen+R4
*tegning med flere lag* * tegning med et sammensat lag*

U-værdi eller varmeoverførselskoefficient [W/m²K]
Varmeoverførselskoefficienten eller U-værdien bruges til at sammenligne forskellige konstruktioner. Denne koefficient tager højde for den samlede varmemodstand og varmeoverførselskoefficienterne (Rsi og Rse), så det bliver muligt at sammenligne tage med gulve og vægge.

U = 1 / (Rsi + Rtot + Rse)


Isoleringens ABC
 • λ = varmeledningsevne (materialeegenskab)
  Den mængde varme, der passerer gennem isoleringsmaterialet.
  Jo lavere U-værdi, desto mindre varmetab og bedre isoleringsevne.
  Lambdaværdien er en slags DNA for materialet.

 • E = energimæssig ydeevne (bygningsegenskab)
  Den mængde energi, der kræves for at kunne opholde sig i en bygning.
  Jo lavere E-niveau, desto mere energieffektiv er bygningen.

 • K = varmetab (bygningsegenskab)
  Den mængde varme, en bygning mister gennem klimaskærmen.
  Jo lavere K-niveau, desto mindre varmetab og bedre isoleringsevne.

 • R = termisk modstand (produktegenskab)
  Den mængde varme, som materialet stopper (i forhold til dets tykkelse).
  Jo højere R-værdi, desto mindre varmetab og bedre isoleringsevne.

 • U = varmeoverførsel (konstruktionsegenskab)
  Den mængde varme, der passerer gennem en konstruktion (f.eks. taget).
  Jo lavere U-værdi, desto mindre varmetab og bedre isoleringsevne.
 • UNILIN vil gerne hjælpe dig med dit isoleringsprojekt

  Downloads

  Se vores brochurer, og andre dokumenter.