Bæredygtighed

EUNILIN tænker bæredygtigt
Bæredygtig tænkning ligger dybt i UNILIN's DNA

I UNILIN-koncernen er bæredygtighed ikke bare et pæn betegnelse, men en bevidst strategi. "Bæredygtig tænkning er en uomgængelig betingelse på alle niveauer i vores virksomhed. For virkelig at gøre en forskel i det lange løb skal man arbejde miljøvenligt og skabe en cirkulær økonomi. Et samfund, der udtømmer sine egne naturressourcer, er dømt til at fejle før eller siden", siger Bernard Thiers, administrerende direktør for UNILIN.

UNILIN er én af kun en håndfuld virksomheder, som har en bæredygtighedschef (CSO, Chief Sustainability Officer). En bæredygtighedschef sætter den bæredygtige strategi og er ansvarlig for, at den føres ud i livet. Hos UNILIN er dette ikke kun en kæphest for nogle få, entusiastiske medarbejdere, men en del af en struktureret virksomhedspolitik, der kan mærkes på alle niveauer. En årlig bæredygtighedsrapport hjælper med at holde os på sporet.

MVD og livscyklus
UNILIN's isoleringsdivision har MVD'er

UNILIN's isoleringsdivision har også investeret kraftigt i at begrænse sine produkters miljøvirkning. For at få en objektiv vurdering av virkningen gennemføre vi en livscyklusanalyse på enkeltlags-tagplader og PIR-isoleringsplader. Vores analyse er verificeret af et uafhængigt organ og bekræftet i en miljøvaredeklaration (MVD).

En MVD eller miljøvaredeklaration indeholder detaljeret, kvantitativ og certificeret information om et produkts miljø- og sundhedsmæssige aspekter. MVD'en baseres på en livscyklusanalyse af et produkt.

Det er vigtigt at bemærke, at det er bedst at sammenligne miljøpåvirkningen fra byggeprodukter på bygningsniveau og over hele bygningens levetid. Hvis et isoleringsmateriale er mindre effektivt, skal det bruges i større mængder, og materialevalget vil f.eks. også have indvirkning på fastgørelsesmetoden. Et materiale, der ikke isolerer lige så godt, vil føre til en betydeligt stigning af energiforbruget i hele bygningen.

Ud fra MVD'erne kan arkitekter og rådgivere beregne miljøvirkningen af de produkter, de bruger til bygningen. Det er reelt af stor betydning, fordi flere og flere kunder kræver, at designerne overholder direktiverne. Bygninger, der bruger isoleringsplader med MVD'er klarer sig også bedre i BREEAM, verdens førende vurdering af bæredygtighed for bygninger.

Generelle miljøpåvirkninger fra isolering

Det er bedst at sammenligne miljøpåvirkningen fra byggeprodukter på bygningsniveau og over hele bygningens levetid. Hvis et isoleringsmateriale er mindre effektivt, skal det bruges i større mængder, og materialevalget vil f.eks. også have indvirkning på fastgørelsesmetoden. Et materiale med bedre isoleringsegenskaber vil også give større energibesparelser og mindske den langsigtede miljøpåvirkning.

De generelle konklusioner er ganske enkle:

-> Levetiden for isolering i klimaskærmen er høj: Når den først er fremstillet, fortsætter isoleringen med at være effektiv i meget lang tid uden behov for vedligeholdelse eller udskiftning. Vælg derfor bæredygtige byggesystemer med lang levetid.

-> Konstruktionens isoleringsniveau har større indflydelse på miljøpåvirkningen end isoleringsmaterialets type. Isoler så godt som muligt for at begrænse energiforbruget, og vælg højtydende isoleringsmaterialer som f.eks. PIR.

Egenskaber for bygninger
Sammenhængen mellem MVD og BREEAM

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, en certificeringsmetode for bygningers bæredygtighed. Ud over selve bygningen bliver dens forvaltning og brug også vurderet. Metoden blev udviklet af BRE i Storbritannien i 1990 og er en af de mest anvendte i verden i dag.

I Belgien har reglerne i den nye standard BREEAM International New Construction (NC) 2016 været gældende siden 2016.

Vores MVD'er hjælp med at løfte din bygnings BREEAM-score. UNILIN er den eneste producent af PU-isoleringsplader med egen EPD.