Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti

Informace na tomto webu (dále jen „Web“) poskytuje společnost Unilin BVBA. Používáním Webu potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky používání a že je přijímáte.

Informace na Webu mají obecnou povahu a jsou míněny výlučně jako obecné. Unilin se důsledně snaží poskytovat pečlivě vybrané informace, může se však stát, že se na Webu budou zobrazovat neúplné, nepřesné nebo zastaralé informace. Neexistuje žádná výslovná ani implicitní záruka ohledně přesnosti, správnosti nebo úplnosti poskytovaných informací a jejich vhodnosti pro určitý účel.

Společnost Unilin si vyhrazuje právo informace na Webu bez předchozího upozornění změnit.

Pokud v informacích poskytovaných na Webu nebo prostřednictvím Webu narazíte na nepřesnosti, můžete je nahlásit na info.insulation@unilin.com.

Web může obsahovat hypertextové odkazy na jiné weby, nad nimiž společnost Unilin nemá kontrolu nebo moc, pokud jde o technické záležitosti a obsah. Za žádných okolností nenese společnost Unilin odpovědnost za (další) existenci těchto webů ani za informace obsažené na uvedených webech. Zahrnutí hypertextových odkazů na jiné weby neznamená, že společnost Unilin s obsahem těchto webů souhlasí ani že společnost Unilin s těmito weby spolupracuje či udržuje vztahy.

V žádném případě nenese společnost Unilin, její manažeři, zaměstnanci ani poradci odpovědnost za škody způsobené jakýmkoliv přímým nebo nepřímým používáním Webu ani informací uvedených na Webu nebo získaných prostřednictvím Webu ani za škody z toho plynoucí.

Společnost Unilin odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené selháním nebo přerušením provozu Webu, škody způsobené technickými vadami nebo viry nebo jinými rušivými prvky nebo škody plynoucí z procházení webů (například prostřednictvím hypertextových odkazů) uvedených na Webu nebo prostřednictvím Webu ani informací, které tyto weby mohou obsahovat.

Společnost Unilin odmítá jakoukoliv odpovědnost za elektronickou komunikaci prostřednictvím Webu, jako je zasílání e-mailů, zpoždění, zachycování zpráv nebo manipulace s takovou komunikací třetími stranami.

Uživatel sám je zodpovědný za veškeré volby a rozhodnutí, které učiní na základě případných informací získaných na Webu nebo prostřednictvím Webu.

Uživatel Webu musí sám učinit veškerá přiměřená preventivní opatření proti virům, softwarovým chybám, trojským koním atd.

Web je chráněn autorskými právy. Držitelem autorského práva ke všem informacím je společnost Unilin a informace nesmějí být reprodukovány ani distribuovány bez předchozího, výslovného svolení společnosti Unilin.

Veškeré spory týkající se Webu nebo vyplývající z (používání) Webu se řídí výhradně belgickým právem.

Ochrana osobních údajů

Veškeré zadané osobní údaje zpracovává společnost Unilin. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými zákony a předpisy.

Zadáním osobních údajů na Webu dáváte společnosti Unilin výslovný a jednoznačný souhlas s tím, aby údaje zpracovala.

Účel zpracovávání vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro následující účely:

  • Používání a správa Webu obecně, včetně zasílání a přijímání zpráv.
  • Poskytování informací o službách a produktech společnosti Unilin a jejich vlastnostech.

Společnost Unilin bude zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou pro tyto účely nezbytné.

Žádné předávání osobních údajů: Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

Vaše práva

Při návštěvě Webu si můžete své osobní údaje kdykoliv prohlédnout, ověřit jejich přesnost nebo je změnit. Své osobní údaje můžete také odstranit. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás na info.insulation@unilin.com.

Pokud se však rozhodnete své osobní údaje odstranit, je možné, že (některé) naše služby nebudete moci využívat.

Soubory Cookies

Web používá soubory „cookie“. Cookie je soubor, který server pošle do vašeho prohlížeče a který je pak uložen ve vašem počítači. Soubory cookie se používají pouze k provedení nebo usnadnění služby, o kterou jste požádali. Většina souborů cookie se používá pouze pro jednu relaci neboli návštěvu Webu. Případně můžete prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás při vytváření souboru cookie upozornil nebo aby zabránil jeho vytvoření. Pokud však soubory cookie odmítnete, nemůžeme zaručit odesílání zpráv nebo poskytování určitých služeb.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Unilin si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění změnit v souladu s aktuálními předpisy o ochraně osobních údajů. Otázky: Pokud máte ohledně našich zásad ochrany osobních údajů jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info.insulation@unilin.com

UNILIN vám rád pomůže s vaším projektem izolace.

Ke stažení

Podívejte se na naše brožury a další dokumenty.