Záruky kvality

V Evropské unii platí pro izolační desky PIR povinné označení CE. Podle této metody dosahují izolační desky UNILIN s plynotěsným obložením hodnoty lambda 0,022 W/mK. Výpočet EPB se provádí na základě této deklarované hodnoty lambda.