Udržitelnost

UNILIN myslí udržitelně
Udržitelné uvažování má UNILIN v genech

V UNILIN Group není udržitelnost jen módní heslo, ale promyšlená strategie. „Udržitelné uvažování je nutným předpokladem na každé úrovni naší společnosti. Chcete-li z dlouhodobého hlediska něco změnit, musíte pracovat ekologicky a vytvořit cirkulární ekonomiku. Společenství, které vyčerpá své vlastní zdroje, je dříve či později odsouzeno k neúspěchu,“ říká generální ředitel UNILINu Bernard Thiers.

UNILIN je jedna z mála firem, které mají pozici CSO („Chief Sustainability Officer“). CSO stanovuje udržitelnou strategii a odpovídá za její implementaci. V UNILINu toto téma není jenom „pet project“ několika nadšených zaměstnanců, ale je součástí strukturované korporátní politiky, která se projevuje na všech úrovních. Každoroční zpráva o udržitelnosti nám pak pomáhá udržet krok.
EPD a životní cyklus
Divize Insulation společnosti UNILIN má k dispozici EPD

Divize Insulation společnosti UNILIN se také důsledně zaměřuje na omezování vlivu svých produktů na životní prostředí. Abychom dopad mohli objektivně zjistit, provedli jsme analýzu životního cyklu jednovrstvých střešních panelů a izolačních desek PIR. Naše analýza byla ověřena nezávislým subjektem a potvrzena „environmentálním prohlášením o produktu“ (EPD).

EPD neboli environmentální prohlášení o produktu obsahuje podrobné, kvantitativní a ověřené informace o environmentálních a zdravotních aspektech výrobku. EPD vychází z analýzy životního cyklu produktu.

Je důležité poznamenat, že dopad stavebních produktů na životní prostředí se nejlépe porovnává na úrovni budov a za celou dobu jejich životnosti. Pokud je izolační materiál méně účinný, musí se použít ve větším množství. Výběr materiálu například také ovlivní způsob upevnění. Materiál, který příliš dobře neizoluje, povede k podstatnému zvýšení spotřeby energie po celou dobu životnosti budovy.

Na základě EPD mohou architekti a poradenské kanceláře vypočítat celkový dopad výrobků, které se na stavbě používají, na životní prostředí. To není žádná maličkost, protože stále více zákazníků projektantům zadává přesné pokyny. Budovy, které používají izolační desky s EPD, dosahují lepších výsledků také v BREEAM, přední celosvětové metodě hodnocení udržitelnosti budov.

Dopad izolace na životní prostředí obecně

Dopad stavebních produktů na životní prostředí se nejlépe porovnává na úrovni budov a za celou dobu jejich životnosti. Pokud je izolační materiál méně účinný, musí se použít ve větším množství. Výběr materiálu například také ovlivní způsob upevnění. Materiál s lepšími izolačními vlastnostmi rovněž povede k větší úspoře energie a bude snižovat dlouhodobý dopad na životní prostředí.

Obecné závěry jsou poměrně jednoduché:

-> Životnost izolace v obalu budovy je dlouhá. Izolace bude účinná po velmi dlouhou dobu od vyrobení, a to bez nutnosti údržby nebo výměny. Zvolte proto udržitelné stavební systémy s dlouhou životností.

-> Úroveň izolace konstrukce má na dopad na životní prostředí větší vliv než povaha izolačního materiálu. Proveďte izolaci co nejlépe, aby se omezila spotřeba energie. Volte vysoce výkonné izolační materiály, jako je PIR.

Charakteristiky pro budovy
Korelace mezi EPD a BREEAM

BREEAM je zkratka za Building Research Establishment Environmental Assessment Method a jedná se o certifikační metodu pro udržitelnost budov. Vedle samotné budovy se hodnotí také její správa a využívání. Vyvinula ji v roce 1990 britská vládní agentura BRE a dnes je jednou z nejběžněji používaných metod.

V Belgii platí od března 2016 pravidla nové technické normy BREEAM International New Construction (NC) 2016.

Naše EPD pomáhají zvýšit BREEAM skóre vaší budovy.