Tepelná izolace

Tepelná izolace zvyšuje úroveň komfortu a snižuje spotřebu energie. Kromě toho je u většiny rekonstrukcí a novostaveb povinná.
Tepelná izolace od UNILIN

Už více než 30 let vyrábí společnost UNILIN střešní panely s polyuretanovou izolací pro šikmé střechy. Na základě svých rozsáhlých zkušeností a technologického know-how rozšířila společnost UNILIN svůj sortiment o holé izolační desky z polyisokyanurátu (PIR).

RHodnota R a hodnota U

Izolační hodnota izolačního produktu je vyjádřena jeho tepelným odporem neboli hodnotou R. Jedná se o množství tepla, které materiál zastaví (ve vztahu k tloušťce). Čím vyšší je hodnota R, tím menší je tepelná ztráta a tím lepší jsou izolační vlastnosti.

Izolační hodnota konstrukce s izolací, jako je střešní prvek, je vyjádřena součinitelem přestupu tepla neboli hodnotou U. Jedná se o množství tepla, které prochází konstrukcí (např. střechou). Čím nižší je hodnota U, tím menší je tepelná ztráta a tím lepší jsou izolační vlastnosti.

Trias energetica
„Trias Energetica“ je termín, který popisuje logickou třístupňovou strategii používanou při stavbě energeticky nenáročné budovy:

1. Snižte spotřebu energie v budově. Začněte správnou izolací budovy, zvažte kompaktní tvar budovy a vyvarujte se energetických ztrát v důsledku nedostatečné vzduchotěsnosti.

2. Využívejte co nejvíce udržitelnou energii. Teď, když jsme spotřebu energie snížili na minimum, můžeme začít přemýšlet o tom, jak tuto energii získat. Kde lze využít udržitelnou energii?

3. Používejte fosilní paliva co nejefektivněji. Pokud nejsou na výběr udržitelné zdroje energie, musejí se použít fosilní paliva. Hledejte efektivní postupy a systémy.

Snížení spotřeby energie

Ke snížení spotřeby energie v budově je třeba zlepšit její izolaci. Koneckonců nejlevnější energie je vždy ta, kterou vůbec nespotřebováváte. Klíčová je také vzduchotěsnost. Řešení závisí na konkrétní situaci. Proto byste se měli poradit s odborníky, jako je vaše stavební firma a/nebo architekt.

Obal budovy

Všechno začíná správně izolovaným obalem budovy*, protože svùj dùm (v ideálním případě) izolujete pouze jednou.
Díky optimální izolaci se zvýší váš komfort bydlení a dùm neztratí na hodnotì.

*Obálka budovy oddìluje obytný prostor od vnìjšího svìta. Skládá se ze støechy, fasád, podlah, oken a dveøí.

Energeticky nenáročná budova = izolace + vzduchotěsnost + větrání + vytápění

Při energeticky nenáročné stavbě je třeba důkladně izolovat, zohlednit vzduchotěsnost a zajistit větrání tak, aby energeticky účinné topení dokázalo splnit požadavky na vytápění domu.