Stavební fyzika

Tepelně izolační produkt omezuje přenos tepla mezi svými dvěma stranami. Jak to ale funguje? Co je hodnota λ?
Přenos tepla

Existují tři způsoby přenosu tepla: záření, proudění a vedení. Hlavní vlastností izolačních materiálů je tepelná nevodivost.

Jak izolace funguje?
Efektivní izolační materiál dobře izoluje což znamená, že špatně vede teplo. Zabraňuje totiž cirkulaci vzduchu (nebo plynu).
PU izolační materiály jako PUR a PIR mají jemnou 3D pěnovou strukturu, která tvoří buňky naplněné plynem. Díky velmi jemné struktuře musí teplo, než se dostane na druhou stranu materiálu, překonat množství překážek bránících jeho pronikání.
Tepelná vodivost d λ [W/mK]
Materiál Tepelná vodivost λ [W/mK]
UNILIN PIR 0.022
Měkké dřevo 0.13
Beton (prostý) 1.4
Ocel 50

Jak izolace funguje?
Izolační vrstva ve struktuře zabraňuje tomu, aby vnitřní povrch příliš vychladl. Místnost se tak ochlazuje pomaleji a stačí ji vytápět méně.Tepelný odpor R [m²K/W]
Čím méně tepla produktem prochází, tím lepší je jeho tepelný odpor (R).
Tepelný odpor je vlastnost produktu závisející na tloušťce (čím tlustší, tím lépe) a na hodnotě λ (čím nižší, tím lépe).

R = d / λ

Hodnota-R Materiál Lambda Tloušťka v metrech
4,5 Dřevo Kamenná 0,130 0,59
4,5 vlna 0,037 0,17
4,5 PIR 0,022 0,10


Složení konstrukce
Většina konstrukcí se skládá z více vrstev. Celková hodnota R se vypočítá sečtením hodnot tepelného odporu jednotlivých vrstev.

Rtot = R1+R2+R3+R4

Pokud je vrstva heterogenní (např. hrázděná zeď s izolací nebo zpevněné krokve), pak se k celkové hodnotě R heterogenní vrstvy dospěje specifickým výpočtem.

Rtot = R1+Rheterogeen+R4

*nákres s více vrstvami* *nákres s heterogenní vrstvou*

Hodnota U neboli součinitel přestupu tepla [W/m²K]
Koeficient přestupu tepla neboli hodnota U se používá ke srovnání různých konstrukcí. Tento koeficient zohledňuje celkový tepelný odpor a koeficienty přechodu tepla (Rsi a Rse), díky čemuž lze porovnávat také střechy s podlahami a stěnami.
Čím nižší je hodnota U, tím menší je přenos, a tím pádem také tepelná ztráta.

U = 1 / (Rsi + Rtot + Rse)


Glosář izolace
 • λ = tepelná vodivost (vlastnost materiálu)
  Množství tepla, které prochází izolačním materiálem.
  Čím nižší je hodnota U, tím menší je tepelná ztráta a tím lepší jsou izolační vlastnosti.
  Hodnota lambda je něco jako DNA materiálu.

 • E = energetická náročnost (vlastnost budovy)
  Množství energie potřebné k životu v budově.
  Čím nižší je hodnota E, tím je budova méně energeticky náročná.

 • K = tepelná ztráta (vlastnost budovy)
  Množství tepla, které budova ztrácí svým obalem.
  Čím nižší je hodnota K, tím menší je tepelná ztráta a tím lepší jsou izolační vlastnosti.

 • R = tepelný odpor (vlastnost produktu)
  Množství tepla, které materiál zastaví (ve vztahu k tloušťce).
  Čím vyšší je hodnota R, tím menší je tepelná ztráta a tím lepší jsou izolační vlastnosti.

 • U = prostup tepla (vlastnost konstrukce)

  Množství tepla, které prochází konstrukcí (např. střechou).
  Čím nižší je hodnota U, tím menší je tepelná ztráta a tím lepší jsou izolační vlastnosti.

 • UNILIN vám rád pomůže s vaším projektem izolace.

  Ke stažení

  Podívejte se na naše brožury a další dokumenty.