Kondenzace

Ke kondenzaci dochází, když se horký a vlhký vzduch z vnitřních prostor setká s chladným povrchem (např. s oknem). Vzniká tak vodní pára. Když vlhkost nemůže uschnout, může způsobovat plíseň nebo hnilobu.
Kondenzace difuzí vodní páry

Difúze vodní páry je pomalý a přirozený proces, ke kterému dochází v každé konstrukci. Vodní pára se svým vyšším tlakem z vnitřního prostředí přesouvá do suššího vnějšího prostředí. Přenáší se pouze omezené množství vodní páry. Kondenzace nastává pouze tehdy, když vodní pára přichází do kontaktu s chladnou, parotěsnou vrstvou. Pokud postupuje od parotěsného materiálu na vnitřní straně k páru propouštějícímu materiálu na vnější straně, množství páry je omezené a může snadno uschnout.


Kondenzace konvekcí

V praxi jsou problémy s kondenzací zpravidla způsobeny špatně provedenou konstrukcí, zejména pokud jde o vzduchotěsnost. V případě úniku vzduchu nebo nesprávného připojení izolačního materiálu ke konstrukci může vznikat konvekční proud. Jedná se o přirozený proces, při kterém se teplý, vlhký vzduch přesouvá, dokud nedosáhne chladného vnějšího povrchu konstrukce, a pak se odrazí zpět. Když se tento vzduch ochladí, dochází v kontaktu s vnějším povrchem ke kondenzaci. Množství kondenzace je výrazně větší než v případě difúze vodní páry. Proto neschne a místo toho poškozuje konstrukci.

Význam vzduchotěsnosti

Dobrá vzduchotěsnost je nezbytná pro předcházení únikům vzduchu (a tedy i konvekci).

Základní pravidla, aby v konstrukci nedocházelo ke kondenzaci
  • Zajistěte, aby konstrukce byla vzduchotěsná. Nebudou tak vznikat konvekční proudy, které mohou vést ke kondenzaci.
  • Na vnitřní straně konstrukce vždy používejte parotěsnou zábranu. Vnější strana konstrukce musí být pro páru co nejvíce propustná, aby se případná kondenzující voda mohla odpařovat.
  • Kondenzace způsobovaná difúzí vodní páry nemusí představovat významný problém, pokud je celkové množství omezené (< 150 g/m2) a stavba každý rok během teplejších měsíců přirozeně vysychá.
  • Pokud parotěsná zábrana na vnitřní straně nepřichází v úvahu, je možné ji za určitých podmínek nainstalovat uvnitř konstrukce. To se často stává, když je stávající střešní konstrukce s vatou na vnější straně dodatečně izolována podle principu Sarking. Izolace Sarking se vždy musí instalovat za použití souvislé parotěsné zábrany. Základní pravidlo používané WTCB (NL) / CSTC (FR) umožňuje spolehlivý výpočet: hodnota R vnější vrstvy musí odpovídat nejméně 1,5× vyšší než hodnota R vnitřní vrstvy. Teplota na vnitřní straně parotěsné zábrany tak bude dostatečně vysoká, aby nedošlo ke kondenzaci.
Význam větrání

Přirozený přesun páry zevnitř ven nikdy nemůže nahradit ventilační systém. Dobře dimenzovaný systém větrání přispívá k vytvoření zdravého vnitřního klimatu a omezuje množství páry ve vnitřním vzduchu, např. odvodem vlhkého vzduchu po sprchování.

UNILIN vám rád pomůže s vaším projektem izolace.

Ke stažení

Podívejte se na naše brožury a další dokumenty.