Vzduchotěsná izolace

Jak důležitá je vzduchotěsnost?

Pokud konstrukce není vzduchotěsná, prasklinami a štěrbinami uniká velké množství tepla. To má negativní vliv nejen na úroveň komfortu (průvan), ale také ovlivňuje účet za energii. Špatná vzduchotěsnost navíc může způsobovat problémy s vlhkostí.


Problémy s vlhkostí kvůli špatné vzduchotěsnosti

Pokud konstrukce není zcela vzduchotěsná, teplý a vlhký vzduch z vnitřních prostor může přes konstrukci unikat ven. Teplý a vlhký vzduch se ochladí a na chladnějších částech konstrukce dojde ke kondenzaci. Tato vlhkost povede k nižší účinnosti izolace a může způsobit vlhké skvrny a plíseň.

Přečtěte si vše o kondenzaci.


Vliv na energetické ztráty

Čím je budova energeticky méně náročná, tím větší vliv má špatná vzduchotěsnost na zbývající spotřebu energie.

Vzduchotěsnost není totéž co větruvzdornost

Větruvzdornost označuje prodyšnost zvenčí směrem dovnitř a je rozhodující pro výslednou energetickou náročnost budovy. Dobrá větruvzdornost zabraňuje cirkulaci vzduchu za izolační vrstvou, která by mohla částečně vyrušit působení izolace. Pokud však jde o pohodlí, je také důležité vítr zastavit na vnějším povrchu, aby uvnitř domu nedocházelo k průvanu.

UNITAPE zajišťuje větruvzdornou úpravu pro izolační desky PIR. Tato páska se aplikuje na švy, které musejí být suché a čisté. Pásku po celé délce pečlivě přitlačte.

Výhody pásky UNITAPE:

  • pohodlná pro uživatele

  • velmi flexibilní, ideální do rohů a těžko přístupných míst

  • UV stabilní

  • výborně přilnavá, i dlouhodobě

  • odolná proti vlhkosti

  • odolná proti stárnutí

Vzduchotěsnost a větrání jdou ruku v ruce

Zdravé vnitřní klima je mimořádně důležité. Izolovaná budova proto musí mít také větrání.
Každodenní aktivity, jako je vaření, sprchování, spánek a úklid, produkují znečištěný, vlhký vzduch. Tento nezdravý, vlhký vzduch se musí pravidelně vyměňovat. Proto tolik záleží na systému větrání. Ve starých budovách často docházelo k (nežádoucím) únikům vzduchu, ale v moderních, vzduchotěsných stavbách tomu tak není.
Izolace, vzduchotěsnost a větrání jdou v ruce.