Sign In

 

 

 • Schijfwerking toepassingen

  ​Schijfwerking van een dakvlak kan worden gebruikt voor:

  A. de stabiliteit van kopgevels (afdracht windbelastingen op kopgevel via dakvlak naar andere constructiedelen);
  B. het overbrengen van afschuifkrachten uit het dakvlak naar de kopgevels (indien de muurplaat geen afschuifkrachten kan opnemen);
  C. een combinatie van A en B.

  A. de stabiliteit van kopgevels (afdracht windbelastingen op kopgevel via dakvlak naar andere constructiedelen);

  Door windbelasting op de kopgevels heeft het dak de neiging om te gaan schranken: de kopgevels en de elementen willen onder      invloed van de belasting gaan kantelen. Kopgevels kunnen stabiel worden gemaakt door bijvoorbeeld dwarswanden te plaatsen of      door schijfwerking in het dak te realiseren. Door de elementen ten opzichte van elkaar te fixeren kunnen de elementen belastingen op         elkaar overdragen. Hierdoor ontstaat er een stijve schijf, die het mogelijk maakt om de belastingen naar de ondersteunende constructie      (bijvoorbeeld de muurplaat) af te dragen. Zie onderstaande figuur. 

  stabiliteit kopgevels schijfwerking dakvlak

  B. het overbrengen van afschuifkrachten uit het dakvlak naar de kopgevels (indien de muurplaat geen afschuifkrachten kan opnemen); 

  Door de afschuifkrachten die op het dak werken, willen de elementen naar beneden schuiven. De elementen worden bevestigd op de      onderconstructie, bijvoorbeeld op gordingen. De elementen zullen dan met de doorbuiging van de gordingen mee verplaatsen. Dit zal in het midden van de gording meer zijn dan bij de opleggingen. Hierdoor grijpt er een horizontale belasting op de muurplaat aan, die de muurplaat naar buiten wil duwen. Door het dakvlak als stijve schijf uit te voeren dragen de elementen onderling de belastingen     evenwijdig aan het dakvlak aan elkaar over. Hierdoor is er praktisch geen onderlinge verplaatsing tussen de elementen mogelijk en      kunnen de afschuifkrachten naar de opleggingen (kopgevels) worden afgevoerd. De muurplaat en de nokgording fungeren als trek- en      drukelement. Zie ook onderstaande figuur

  afschuifkrachten uit dakvlak naar kopgevels tekening 

  De hoofdconstructeur is niet alleen verantwoordelijk voor de uitwerking van de verschillende constructiedelen, maar ook voor de stabiliteit van het gebouw. De schijfwerking dient dus door de hoofdconstructeur verder te worden uitgewerkt. UNILIN kan hierbij adviseren.

  Schijfwerking kan worden gerealiseerd met enkelschalige en dubbelschalige dakelementen. Hieronder is een aantal manieren aangegeven, waarop deze schijfwerking kan worden gerealiseerd.

  Extra vernageling op gordingen t.p.v. langsnaden elementen.

  De elementen kunnen t.o.v. elkaar worden gefixeerd door de elementen langs de randen extra te vernagelen. Op deze manier kunnen belastingen via de gordingen van het ene op het andere element (of van het element naar de kopgevel) worden overgedragen. (Zie onderstaand voorbeeld ).

  extra vernageling op gordingen dakelementen 

  extra vernageling detail dakelementen 

  Afhankelijk van de grootte van de optredende belastingen kan worden bepaald hoeveel nagels er per bevestigingspunt benodigd zijn. Dit dient door de hoofdconstructeur te worden bepaald.


  Toepassing van multiplex stroken t.p.v. langsnaden, vastgeschroefd op de houten ribben

  Door multiplex stroken op de ribben of de bovenplaat te plaatsen en vast te schroeven kunnen elementen t.o.v. elkaar worden gefixeerd en zodoende ook belastingen overdragen. De stroken kunnen ook aan de onderzijde van de elementen worden aangebracht (bijvoorbeeld als er nog een plafondafwerking wordt gemaakt. (Zie onderstaand voorbeeld)

  UNILIN dakplaten met multiplex stroken op houten ribben 

  In plaats van de toepassing van stroken multiplex kan er ook worden gewerkt met stalen plaatjes, die aan weerszijden van de langsnaden worden vastgenageld/vastgeschroefd.

  Afhankelijk van de grootte van de optredende belastingen kan het aantal benodigde bevestigingsmiddelen per strekkende meter worden bepaald en de benodigde lengte van de stroken per m1 of het benodigde aantal stalen plaatjes per m1.

  Doordat er door schijfwerking extra belastingen op de ondersteuningen (oplegregels bij de kopgevels en/of op de muurplaten) worden uitgeoefend, zijn er extra verbindingsmiddelen op deze plaatsen noodzakelijk om deze belastingen over te kunnen brengen.

  Bepaling belastingen
  De in het vlak van het dak optredende belastingen die door schijfwerking dienen te worden opgenomen, dienen door de
  hoofdconstructeur te worden bepaald. Hieruit volgt een (schuif-)belasting per strekkende meter, die bij een langsnaad (tussen de elementen) opgenomen moet worden. Dit kan vervolgens worden gerealiseerd door één of meerdere van bovenstaande oplossingen toe te passen.


 

 

 

 

UNILIN Productselector

Gebruik de productselector om het juiste dakelement voor uw project te selecteren

 

 

 

 

 • Contatti