Sign In

 

 

 • 9. Overstekken

  ​Bij dakoverstekken wordt er onderscheid gemaakt tussen overstekken bij de goot, de gootoverstekken, en overstekken bij de kopgevels, de kopgeveloverstekken. Een belangrijk aspect bij het beoordelen van overstekken is de grote belasting van de overstekken.  

  Gootoverstekken

  De grootste sterkte en stijfheid hebben UNILIN dakelementen in de lengterichting. Bij de gebruikelijke toepassing, van goot naar nok, betekent dit ook dat er behoorlijk grote  gootoverstekken gerealiseerd kunnen worden. De gootoverstekken zijn voor UNILIN dakelementen vermeld in de documentatie. Met hoge ribben is het theoretisch mogelijk om gootoverstekken groter dan 1500 mm te realiseren. Afgesproken is om toch 1500 mm als maximaal gootoverstek aan te houden.

  Kopgeveloverstekken

  In de breedterichting zijn de dakelementen minder sterk en stijf (in deze richting lopen geen sporen). Voor sandwichelementen betekent dit een maximaal kopgeveloverstek van 300 mm en voor enkelschalige dakelementen een kopgeveloverstek van maximaal 150 mm. Beide oversteken gemeten vanuit het hart van de laatste oplegging. 

  Om grotere kopgeveloverstekken te kunnen realiseren heeft UNILIN voor de enkelschalige dakelementen het kopgeveloverstek element ontworpen. Met deze elementen is een kopgeveloverstek tot 450 mm (gemeten vanuit het hart van de laatste oplegging) zonder meer mogelijk. Deze elementen kunnen zowel in uitvoering met PIR-isolatie als ook minerale wol isolatie gemaakt worden. De meest  gangbare kopgeveloverstekken kunnen zo gerealiseerd worden zonder extra onderconstructie.

  Dubbele overstekken

  Van een dubbel overstek is sprake wanneer er bij de kopgevel en de goot een overstek is. Indien men voor de kopgeveloverstekken de standaard maat aanhoudt van 150 mm (enkelschalige elementen​) of 300 mm (sandwichelementen) kunnen de gootoverstekken uit de overspanningstabellen aangehouden worden. Bij grotere kopgeveloverstekken dient dit berekend te worden.

  Overspanningsrichting

  Afhankelijk van de overspanningsrichting van de dakelementen kan er bij de goot of
  de kopgevel sprake zijn van een overstek dat evenwijdig aan de overspanningsrichting
  loopt of haaks daar op. De meeste dakelementen overspannen van goot naar nok.

  Technische aspecten gerangschikt volgens het kritisch pad:

  1. type dakbedekking
  2. geluid(wering)
  3. brandeisen
  4. geometrie dak
  5. stabiliteit
  6. opvang krachten uit kap
  7. overspanning
  8. sparingen
  9. overstekken
  10. detaillering/afwerking

   


 

 

 

 

UNILIN Productselector

Gebruik de productselector om het juiste dakelement voor uw project te selecteren

 

 

 

 

 • Contatti