Sign In

 

 

 • 3. Brandeisen


  In het Bouwbesluit 2012 zijn diverse artikelen opgenomen over brandveiligheid. Bij nieuwbouw worden voor daken eisen gesteld om het ontwikkelen van brand en rook te beperken en de verspreiding daarvan.

  Nieuwbouw 

  Voor nieuwbouw geldt dat brand en rook zich niet snel mogen kunnen ontwikkelen. Het Bouwbesluit stelt hiervoor eisen aan zowel de binnenzijde als buitenzijde van een dak. De binnenzijde van een dak moet in de meeste gevallen minimaal voldoen aan de Europese brandklasse D-s2(-d0), bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Bij een vluchtroute kan een hogere eis gelden. De bovenzijde van een dak mag niet brandgevaarlijk zijn volgens NEN 6063. Deze eis heeft eigenlijk geen betrekking op een dakelement, maar op de dakbedekking. 

  Eisen Bouwbesluit omtrent WBDBO

  Om de uitbreiding van brand te beperken eist het Bouwbesluit bovendien dat de Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) naar een ander brandcompartiment minimaal zestig minuten bedraagt. De WBDBO wordt bepaald door de omgeving, de bouwkundige detaillering en het materiaal. De WBDBO is dus geen eigenschap van een dak. Voor verbouw moet voldaan worden aan de eisen, die golden ten tijde van de bouwaanvraag. De WBDBO moet echter minimaal dertig minuten bedragen, ongeacht de ooit geldende eisen.

  Brandklasse wet- en regelgeving

  In het Bouwbesluit 2012 zijn diverse artikelen opgenomen die betrekking hebben op brandveiligheid. Voor nieuwbouw worden met betrekking tot daken eisen gesteld ten aanzien van de beperking van het ontwikkelen van brand en rook en de (verdere) beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook.

  Voor nieuwbouw geldt dat brand en rook zich niet snel mogen kunnen ontwikkelen. Het Bouwbesluit stelt daartoe eisen voor zowel de binnenzijde als de buitenzijde van een dak. De binnenzijde van een dak moet in de meeste gevallen minimaal voldoen aan de Europese brandklasse D-s2(-d0) bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Indien er sprake is van een vluchtroute kan een hogere eis gelden. De bovenzijde van een dak mag niet brandgevaarlijk zijn volgens NEN 6063. Deze eis heeft feitelijk geen betrekking op een dakelement, maar op de dakbedekking.

  Brandgedrag van UNILIN dakelementen

  Alle UNILIN dakelementen voldoen aan brandklasse D-s2-d0, zodat zowel voor nieuwbouw als voor verbouw wordt voldaan aan deze nieuwbouweis in het Bouwbesluit 2012. De toepassing van onder andere PIR hardschuim maakt het mogelijk dat UNILIN dakelementen voldoen aan de brandklasse D-s2-d0, waar dat met andere kunststofisolatie veelal niet mogelijk is. In combinatie met een onbrandbare dakbedekking vormen UNILIN dakelementen een niet brandgevaarlijk dak. Hoewel de WBDBO geen eigenschap is van een dakelement wordt met UNILIN dakelement, toegepast volgens de standaard verwerkingsdetails, voldaan aan de eis van 60 minuten. ​

  Technische aspecten gerangschikt volgens het kritisch pad:

  1. type dakbedekking 
  2. geluid(wering)
  3. brandeisen
  4. geometrie dak
  5. stabiliteit 
  6. opvang krachten uit kap 
  7. overspanning 
  8. sparingen
  9. overstekken 
  10. detaillering/afwerking


   

   

   

   


 

 

 

 

UNILIN Productselector

Gebruik de productselector om het juiste dakelement voor uw project te selecteren

 

 

 

 

 • ProductGroup