Sign In

 

 

 • Slank isoleren met UNILIN dakelementen

  De gewesten stellen elk via eigen EPB-wetgeving eisen aan de energiezuinigheid van een gebouw. De doelstelling van deze EPB-regelgeving is het verhogen van de isolatienorm voor daken, wanden en vloeren conform de Europese richtlijn 2002/01/CE.

  Sinds 1 januari 2012 gelden in Vlaanderen verstrengde eisen. Concreet betekent dit dat alle daken moeten voldoen aan de eis Umax=0,27W/mK. Hier vindt u de berekende U-waarden en de RD isol-waarden voor UNILIN dakconstructies. Deze waarden zijn berekend volgens de recentste technische norm B62-002: 2008. De inhoud van deze Belgische norm is volledig in overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe transmissienormen die in 2008 werden gepubliceerd door de Europese normalisatie. (CEN).

  In Brussel en Wallonië geldt deze verstrenging nog niet.

  Isoleren bespaart op energie- en milieukosten

  Een gebouw verliest warmte door warmtetransport -zogenaamde transmissie- door de gebouwschil, luchtlekken en ventilatie. Bij het bepalen van de EPC-waarde houdt de energiedeskundige rekening met deze drie verliezen. De transmissie is direct afhankelijk van de Rc-waarde van de buitenschil. Luchtlekken en ventilatie gemakshalve buiten beschouwing latend, betekent een twee keer zo grote Rc-waarde een halvering van het energieverlies en dus ook een twee keer zo laag gasgebruik.

  Ter illustratie: nemen we een hellend dak van een gemiddelde woning met een oppervlak van 60m², dan kan men door het dak uit te voeren met een R-waarde van 5 ipv 2,5 m²K/W jaarlijks 100m³ gas besparen

  UNILIN dakelementen: een lage lambdawaarde

  Een hogere Rc-waarde betekent uiteraard ook een hogere isolatiedikte. Omdat UNILIN gebruik maakt van hoogwaardige PUR isolatie met een lage lambdawaarde hebben elementen, zelfs bij een hoge Rc-waarde, een geringe dikte. Vergeleken met andere isolatiematerialen is de isolatiedikte van de UNILIN dakelementen gemiddeld 30% dunner.

  lambdadakpaneel 


 

 

 

 

UNILIN geeft advies

U wenst meer info op maat van uw project?

 

 

 

 

 • Contatti