Sign In

 

 

 • Duurzaam ondernemen: een fundament van UNILIN

  ​UNILIN engageert zich niet omdat duurzaam ondernemen een hype geworden is. Duurzaam ondernemen zit UNILIN al van het begin af in het bloed. Zo'n 50 jaar geleden is UNILIN gestart als een bedrijf dat zich focuste op het recycleren van vlaslemen, een groene activiteit die een natuurlijk eindproduct opleverde. Ook het latere gebruik van hout en recyclagehout als grondstof bewijst de liefde voor de natuur en ons milieu. Naast duurzame producten werden eveneens duurzame oplossingen aan het gamma toegevoegd: laminaat dat lijmvrij geplaatst kan worden, Ecoon-Dakelementen met isolatiemateriaal en later ook isolatiemateriaal waarmee het energieverbruik en dus de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt beperkt.Dit alles gebeurde in het kader van een no-nonsense-, pragmatische aanpak waarbij mensen en middelen doordacht en zorgvuldig worden ingezet om de langetermijngroei te bestendigen.

  UNILIN kan deze langetermijngroei maar blijvend realiseren wanneer het op een evenwichtige manier de waarden van de verschillenden belanghebbenden bij de bedrijfsvoering (klanten, aandeelhouders, werknemers, buren) respecteert en opwaardeert. Daarvoor maakt duurzaam ondernemen bij UNILIN inherent deel uit van het dagdagelijkse en strategische beleid.

  Duurzame producten

  UNILIN, division Insulation, produceert naast isolatiematerialen ook geprefabriceerde geïsoleerde Ecoon-Dakelementen. Hoe minder warmte er in een woning verloren gaat, hoe minder energie we moeten verbruiken en hoe minder CO2 we uitstoten.

  Duurzame productie

  De productievestigingen van UNILIN passen binnen het economisch haalbare de best beschikbare technieken toe om het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Dankzij de methoden van Lean en 5S vermijden we productieverliezen zoveel mogelijk aan de bron. Training, opvolging en sensibilisatiecampagnes ondersteunen dit. Ook end of pipe zetten we tal van technieken in om milieuhinder te voorkomen, zoals gravitaire afscheiders, bezinkbekkens, zandfilters voor regenwater dat met hout in contact gekomen is, cyclonen en elektrofilters op de uitlaat van afzuigsystemen. De lokale milieumanager coördineert het milieubeleid. Het milieubeleid is geïntegreerd in het hele bedrijfsbeleid en wordt als dusdanig gedragen door de hele organisatie.

  UNILIN ondersteunt de campagne 'Hout geeft zuurstof'
  UNILIN is lid van FISCH: Flanders Innovation HUB for Sustainable Chemistry  www.fi-sch.be

   Hout geeft zuurstof

   


 

 

 

 

UNILIN geeft advies

U wenst meer info op maat van uw project?

 

 

 

 

 • Contatti