Sign In

 

 

 • Een stille leefruimte dankzij UNILIN dakelementen

  Het akoestisch comfort van uw leefruimte of slaapkamer is afhankelijk van zowel de akoestiek als de geluidsisolatie van de ruimte. De eisen voor akoestisch comfort worden omschreven in de Belgische normen NBN EN S01-400-1 voor woongebouwen en NBN EN S01-400-2 voor schoolgebouwen. De ééngetalsaanduiding van de geluidsisolatie wordt berekend volgens NBN EN ISO 717-1.

  Akoestiek

  De akoestische kwaliteit van een ruimte wordt bepaald door zijn vorm, volume en binnenafwerking. De binnenafwerking zal geluid in meer of mindere mate weerkaatsen en een galm veroorzaken. De mate waarin een materiaal geluid absorbeert, wordt omschreven met de absorptiecoëfficient (αw). Hoe meer absorptie aanwezig is in een ruimte, hoe minder nagalm er zal zijn.

  Een akoestisch kwalitatieve ruimte mag niet te sterk, maar ook niet te weinig galmen. Wanneer bijkomende absorptie gewenst is, kan geopteerd worden voor een akoestisch verbeterd dakelement van UNILIN

  Geluidsisolatie

  Wanneer men spreekt over de geluidsisolatie van een dakvlak, wordt luchtgeluidisolatie van de gevel bedoeld. Om de vereiste geluidsisolatie van een dakvlak te bepalen, is informatie over de omgeving en over de ruimte die er op aansluit noodzakelijk.

  De directe en indirecte omgeving van de woning produceert geluid. Geluidsbronnen zijn onder andere het weg-, spoor- en/of vliegverkeer, de industrie, evenementen, … Dit omgevingslawaai veroorzaakt op elke gevel een specifiek geluidsdrukniveau (LA).

  De vereiste geluidsisolatie moet voor elke te beschermen ruimte worden bepaald. Woonkamer, keuken, studeerruimte en slaapkamer worden beschouwd als een te beschermen ruimte. Aan andere ruimtes worden dus geen eisen gesteld.

  De vereiste geluidsisolatie van het gevelvlak (DA,tr ) wordt in de ontwerpfase berekend op basis van het geluidsdrukniveau op de gevel, het comfortniveau, de oppervlakte & geluidsisolatie van de verschillende gevelelementen en het volume van de ruimte.

  Op basis van de vereiste geluidsisolatie kan UNILIN een geschikte oplossing met dakelementen voorstellen.

   


 

 

 

 

UNILIN geeft advies

U wenst meer info op maat van uw project?

 

 

 

 

 • Contatti